مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی صنایع با ترجمه

دانلود مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات صنایع با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود مقالات صنایع با ترجمه ، مقاله صنایع با ترجمه ، مقالات صنایع با ترجمه ، ترجمه مقاله صنایع و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

M/G/c/c state dependent queuing model for a road traffic system of two sections in tandem

2017
4560
word
19
رایگان

عنوان لاتین

A proposed mathematical model for closed-loop network configuration based on product life cycle

2012
4559
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Low-energy buildings heat supply–Modelling of energy systems and carbon emissions impacts

2017
4558
word
35
رایگان

عنوان لاتین

Lexicographic max–min approach for an integrated vendor-managed inventory problem

2014
4557
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Evaluation of the Quality of Public Services in Lithuanian Municipalities

2012
4556
word
27
رایگان

عنوان لاتین

Application of Road Safety Audits in Japan - Organizational Culture and Absorptive Capacity Perspectives

2017
4555
word
16
رایگان

عنوان لاتین

A genetic algorithm for two-dimensional bin packing with due dates

2013
4554
word
29
رایگان

عنوان لاتین

Data mining and machine learning for condition-based maintenance

2017
4531
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Optimizing ABC inventory grouping decisions

2014
4292
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Facility Location and Supply Chain Optimization for a Biorefinery

2011
4291
word
27
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI