مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی صنایع با ترجمه

دانلود مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات صنایع با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود مقالات صنایع با ترجمه ، مقاله صنایع با ترجمه ، مقالات صنایع با ترجمه ، ترجمه مقاله صنایع و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Environmental corporate responsibility for investments evaluation: an alternative multi-objective programming model

2015
5017
word
23
رایگان

عنوان لاتین

A data mining model to identify inefficient maintenance activities

2013
5016
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Collaboration capacity for sustainable supply chain management: small and medium-sized enterprises in Mexico

2014
5015
word
22
رایگان

عنوان لاتین

A classification scheme of erroneous behaviors for human error probability estimations based on simulator data

2017
5014
word
28
رایگان

عنوان لاتین

Analysis of Queuing System for Restaurant Using Arena Simulation Software

2017
5013
word
9
رایگان

عنوان لاتین

An ANP and fuzzy TOPSIS-based SWOT analysis for Turkey’s energy planning

2017
5012
word
30
رایگان

عنوان لاتین

A bi-objective approach to routing and scheduling maritime transportation of crude oil

2015
5011
word
34
رایگان

عنوان لاتین

Reverse Engineering based Methodology for Modelling Cutting Tools

2015
4949
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Human factor risk management in the process industry: A case study

2018
4868
word
37
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI