مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی حقوق با ترجمه

عنوان فارسی

مجازتهای مبتنی بر جنسیت: اختلاف تعیین کیفر بین مردان و زنان متجاوز جنسی


عنوان لاتین

Sex-Based Sentencing: Sentencing Discrepancies Between Male and Female Sex Offenders

2012
2150
word
16
رایگان
عنوان فارسی

تغییر تدریجی مهندسی اجتماعی به سیاست "مشهور" پیشگیری از جرم: مرتبط با جرم شناسی جدید کنترل اجتماعی


عنوان لاتین

TRANSFORMING PIECEMEAL SOCIAL ENGINEERING INTO “GRAND” CRIME PREVENTION POLICY: TOWARD A NEW CRIMINOLOGY OF SOCIAL CONTROL

2016
2149
word
23
رایگان
عنوان فارسی

جرم شناسی انتقادی: پیوستگی و تغییر


عنوان لاتین

Critical Criminology: Continuity and Change

2007
2124
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI