مقالات ترجمه شده

مقاله isi حقوق با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

تعهد و تأثیر آن بر طراحی و فرایند ایمنی میشل بارام


عنوان لاتین

Liability and its influence on designing for product and process safety

2007
4217
word
32
رایگان
عنوان فارسی

آینده ی قابل دفاع نیومن تئوری فضایی


عنوان لاتین

The Future of Newman’s Defensible Space Theory

2009
3934
word
18
رایگان
عنوان فارسی

سهم آگاهی و درک حقوقی و اخلاقی در تمرین محرمانگی در میان مشاوران


عنوان لاتین

Contribution of Awareness and Understanding in Legal and Ethics towards the Practice of Confidentiality amongst Counselors

2014
3733
word
17
رایگان
عنوان فارسی

فلسفه های قبیله ای و منشور کانادایی حقوق و آزادی ها


عنوان لاتین

Tribal philosophies and the Canadian charter of rights and freedoms

2015
3002
word
23
رایگان
عنوان فارسی

چند فرهنگی و منشور حقوق و آزادیهای کانادایی


عنوان لاتین

Multiculturalism and the Canadian Charter of Rights and Freedoms

2008
2941
word
27
رایگان
عنوان فارسی

آی‌سی‌سی و پیشگیری از جنایات


عنوان لاتین

The ICC and the Prevention of Atrocities

2015
2573
word
26
رایگان
عنوان فارسی

اصول و تضمینات شکلی توقیف اداری و بازداشت در مخاصمات مسلحانه و دیگر وضعیت های خشونت بار


عنوان لاتین

Procedural principles and safeguards for internment/ administrative detention in armed confl ict and other situations of violence

2005
2396
word
16
رایگان
عنوان فارسی

مجازتهای مبتنی بر جنسیت: اختلاف تعیین کیفر بین مردان و زنان متجاوز جنسی


عنوان لاتین

Sex-Based Sentencing: Sentencing Discrepancies Between Male and Female Sex Offenders

2012
2150
word
16
رایگان
عنوان فارسی

تغییر تدریجی مهندسی اجتماعی به سیاست "مشهور" پیشگیری از جرم: مرتبط با جرم شناسی جدید کنترل اجتماعی


عنوان لاتین

TRANSFORMING PIECEMEAL SOCIAL ENGINEERING INTO “GRAND” CRIME PREVENTION POLICY: TOWARD A NEW CRIMINOLOGY OF SOCIAL CONTROL

2016
2149
word
23
رایگان
عنوان فارسی

جرم شناسی انتقادی: پیوستگی و تغییر


عنوان لاتین

Critical Criminology: Continuity and Change

2007
2124
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI