مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی صنایع غذایی با ترجمه

عنوان فارسی

مواد بیو نانوکامپوزیت برای کاربردهای بسته بندی مواد غذایی: انواع بتونه در اندازه بیوپلیمر و نانو


عنوان لاتین

Bio-nanocomposite Materials for Food Packaging Applications: Types of Biopolymer and Nano-sized Filler

2014
2013
word
12
رایگان
عنوان فارسی

کنتیک مدل سازی کیفیت غذا: بررسی انتقادی


عنوان لاتین

Kinetic Modeling of Food Quality: A Critical Review

2008
1771
word
34
رایگان
عنوان فارسی

تغییرات بر برخی ویژگی های کیفی نوشیدنی شیر سویا تخمیر شده با آب سیب


عنوان لاتین

Changes on some quality characteristics of fermented soy milk beverage with added apple juice

2015
1739
word
14
رایگان
عنوان فارسی

تولیدات سویا تخمیری سنتی کره ای: جانگ


عنوان لاتین

Korean traditional fermented soybean products: Jang

2015
1738
word
14
رایگان
عنوان فارسی

ترکیبات پلیمری و ترکیباتی از منابع قابل تجدید


عنوان لاتین

Polymer blends and composites from renewable resources

2006
1689
word
37
رایگان
عنوان فارسی

جذب فلزات سنگین با استفاده از باکتری لاکتیک اسید و شناسایی اتصال پروتئین متصل شده به جیوه


عنوان لاتین

Biosorption of heavy metals by lactic acid bacteria and identification of mercury binding protein

2013
1688
word
13
رایگان
عنوان فارسی

توصیف فروکتان استخراج شده از تکمه های گونه Eremurus spectabilis: یک تحقیق مقایسه در زمینه شرایط فنی مختلف


عنوان لاتین

Characterization of fructan extracted from Eremurus spectabilis tubers: a comparative study on different technical conditions

2015
1438
word
21
رایگان
عنوان فارسی

فتالات و رژیم غذایی: یک بررسی از مواد غذایی، نظارت و اطلاعات اپیدمیولوژی


عنوان لاتین

Phthalates and diet: a review of the food monitoring and epidemiology data

2014
1250
word
11
رایگان
عنوان فارسی

حرکت مولکولی پلاستیک سازهای دی (2-اتیل هگزیل) ادیپیت و استیل تریبیوتیل سیترات از سطح ماده غذائی روکش PVC به ایزواکتان: تأثیر پرتوافکنی گاما


عنوان لاتین

Migration of di-(2-ethylhexyl)adipate and acetyltributyl citrate plasticizers from food-grade PVC film into isooctane: Effect of gamma radiation

2007
1207
word
15
رایگان
عنوان فارسی

استفاده از آزمایش چندگانه ی PCR برای شناسایی باکتری Escherichia coli عامل اسهال در اغذیه های دستفروشی


عنوان لاتین

Use of multiplex PCR assay for detection of diarrheagenic Escherichia coli in street vended food items

2013
1174
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI