مقالات ترجمه شده

مقاله isi صنایع غذایی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

اثر خشک کردن تحت خلا با کمک اولتراسوند بر نرخ خشک شدن و کیفیت فلفل قرمز


عنوان لاتین

The effect of ultrasound-assisted vacuum drying on the drying rate and quality of red peppers

2018
2662
word
23
رایگان
عنوان فارسی

بهینه سازی افزودن هیدروکلوئید برای بهبود عملکرد خمیر گندم نان: یک مطالعه به روش سطح پاسخ


عنوان لاتین

Optimization of hydrocolloid addition to improve wheat bread dough functionality: a response surface methodology study

1999
2660
word
9
رایگان
عنوان فارسی

هضم درون کشتگاهی، ترکیب پروتئین و خواص تکنولوژیکی- عملکردی نخود فرنگی زرد (Pisum sativum L.) ساسکاچوان تحت تأثیر پردازش


عنوان لاتین

In vitro digestibility, protein composition and techno-functional properties of Saskatchewan grown yellow field peas (Pisum sativum L.) as affected by processing

2017
2657
word
36
رایگان
عنوان فارسی

استخراج، ویژگی های فیزیکوشیمیایی و خواص عملکردی پروتئین ماش


عنوان لاتین

Extraction, physicochemical characteristics and functional properties of Mung bean protein

2017
2655
word
22
رایگان
عنوان فارسی

آجیل پسته: ترکیب و مزایای بالقوه برای سلامتی


عنوان لاتین

Pistachio nuts: composition and potential health benefits

2012
2654
word
8
رایگان
عنوان فارسی

چالش ها و مسائل مربوط به آلودگی مایکوتوکسین ها در دانه های روغنی و روغن های خوراکی آنها: به روز رسانی شده از دهه گذشته


عنوان لاتین

Challenges and issues concerning mycotoxins contamination in oil seeds and their edible oils: Updates from last decade

2017
2653
word
22
رایگان
عنوان فارسی

مهاجرت فتالات ها، آلکیل فنل ها، بیس فنل A، و دی(2-اتیل هگزیل) آدیپات از بسته بندی مواد غذایی


عنوان لاتین

Migration of phthalates, alkylphenols, bisphenol A and di(2-ethylhexyl)adipate from food packaging

2012
2482
word
15
رایگان
عنوان فارسی

مهاجرت دی (2-اتیل هگزیل) فتالات (DEHP) و دی-ان-بوتیل فتالات (DBP) از ظروف پلی پروپیلنی مواد غذایی


عنوان لاتین

Migration of di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) and di-nbutylphthalate (DBP) from polypropylene food containers

2017
2481
word
10
رایگان
عنوان فارسی

تولید میکروبی اسید سیتریک


عنوان لاتین

Microbial production of citric acid

2010
2480
word
16
رایگان
عنوان فارسی

جایگزینی جزئی دانه ذرت با لاکتوز در استارترهای گوساله و اثر آن بر تخمیر شکمبه و عملکرد رشد


عنوان لاتین

Effects of partial replacement of corn grain with lactose in calf starters on ruminal fermentation and growth performance

2017
2478
word
19
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI