مقالات ترجمه شده

مقاله isi صنایع غذایی با ترجمه

دانلود مقاله صنایع غذایی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات صنایع غذایی با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله صنایع غذایی با ترجمه ، دانلود مقالات صنایع غذایی با ترجمه ، مقاله صنایع غذایی با ترجمه ، مقالات صنایع غذایی با ترجمه ، ترجمه مقاله صنایع غذایی و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Influence of Gibberellic Acid on Carrot Growth and Severity of Alternaria Leaf Blight

2000
4957
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Food Safety Management in Developing Countries

2000
4956
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Water Deficit Stress Effects on Corn (Zea mays, L.) Root:Shoot Ratio

2014
4285
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Seafood biopreservation by lactic acid bacteria e A review

2013
4283
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Propionic acid production from corn stover hydrolysate by Propionibacterium acidipropionici

2017
4281
word
11
رایگان

عنوان لاتین

On the Evolutionary Origin of CAM Photosynthesis

2017
4279
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Impacts of rising tropospheric ozone on photosynthesis andmetabolite levels on field grown soybean

2014
4277
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Effect of the use of the microalga Spirulina maxima as fish meal replacement in diets for tilapia, Oreochromis mossambicus (Peters), fry

1998
4004
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Review of cocoa butter and alternative fats for use in chocolate-Part A. Compositional data

1998
3634
word
15
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI