مقالات ترجمه شده

مقاله isi شیمی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

اثر ضخامت چسب و میزان پر کننده بر روی عملکرد مکانیکی اتصالات تک لبه ای آلمینیومی که توسط چسب اپوکسی پر شده با پودر آلومینیوم پیوند داده شده اند


عنوان لاتین

Influence of adhesive thickness and filler content on the mechanical performance of aluminum single-lap joints bonded with aluminum powder filled epoxy adhesive

2008
2678
word
19
رایگان
عنوان فارسی

خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت های فلورید پلی وینلیدن با نانو لوله کربنی جهت گرفته مغناطیسی


عنوان لاتین

Enhanced thermal and mechanical properties of polyvinlydene fluoride composites with magnetic oriented carbon nanotube

2018
2674
word
20
رایگان
عنوان فارسی

چالش ها و مسائل مربوط به آلودگی مایکوتوکسین ها در دانه های روغنی و روغن های خوراکی آنها: به روز رسانی شده از دهه گذشته


عنوان لاتین

Challenges and issues concerning mycotoxins contamination in oil seeds and their edible oils: Updates from last decade

2017
2653
word
22
رایگان
عنوان فارسی

بازیابی انتخابی (گزینش پذیر) وانادیم و اسکاندیوم از طریق فرآیند تبادل یون با رزین D201 و تکنیک استخراج حلال با استفاده از حلال P507 از محلول شستشوی (لیچینگ) هیدروکلریک اسید لجن (پسمانده) قرمز


عنوان لاتین

Selective recovery of vanadium and scandium by ion exchange with D201 and solvent extraction using P507 from hydrochloric acid leaching solution of red mud

2017
2605
word
23
رایگان
عنوان فارسی

الکترودهای انعطاف پذیر ابرخازن بر پایه کاغذهای سلولزی شبه فلزات حقیقی


عنوان لاتین

Flexible supercapacitor electrodes based on real metal-like cellulose papers

2017
2604
word
19
رایگان
عنوان فارسی

مدلسازی CFD هیدروسیکلون-پیش بینی سایز برش


عنوان لاتین

CFD modelling of hydrocyclone—prediction of cut size

2005
2602
word
22
رایگان
عنوان فارسی

تولید پروتئین نوترکیب توسط سلول‌های مخمر


عنوان لاتین

Production of recombinant proteins by yeast cells

2012
2597
word
21
رایگان
عنوان فارسی

مطالعات استخراج مایع- مایع بر Zn II و Cd II با استفاده از مایع یونی فسفونیم (سیفوس IL 104) و بازیابی روی از گل آبکاری روی


عنوان لاتین

Liquid-liquid extraction studies on Zn(II) and Cd(II) using phosphonium ionic liquid (Cyphos IL 104) and recovery of zinc from zinc plating mud

2017
2588
word
30
رایگان
عنوان فارسی

مهاجرت فتالات ها، آلکیل فنل ها، بیس فنل A، و دی(2-اتیل هگزیل) آدیپات از بسته بندی مواد غذایی


عنوان لاتین

Migration of phthalates, alkylphenols, bisphenol A and di(2-ethylhexyl)adipate from food packaging

2012
2482
word
15
رایگان
عنوان فارسی

تولید میکروبی اسید سیتریک


عنوان لاتین

Microbial production of citric acid

2010
2480
word
16
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI