مقالات ترجمه شده

مقاله isi شیمی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

شناسایی UV-vis و فلورسانس بوسیله گیرنده هایی بر پایه ایزوفتالامید دارای گروه فنیل اتینیل


عنوان لاتین

UV–vis and fluorescence detection by receptors based on an isophthalamide bearing a phenylethynyl group

2017
4300
word
9
رایگان
عنوان فارسی

نانو داروهای مولکولی کوچک برای درمان سرطان


عنوان لاتین

Small molecule nanodrugs for cancer therapy

2017
4299
word
29
رایگان
عنوان فارسی

روند فناوری های سنجش دیابت های غیرمخرب مبتنی بر نانومواد


عنوان لاتین

Trends in Nanomaterial-Based Non-Invasive Diabetes Sensing Technologies

2014
4298
word
17
رایگان
عنوان فارسی

پیش‌تغلیظ و تعیین تیتانیوم در آب لوله‌کشی، نمونه‌های زمین‌شناختی، و کرم ضد آفتاب با روش CPE-FAAS


عنوان لاتین

Preconcentration and determination of titanium in tap water, geological and sunscreen cream samples by CPE-FAAS method

2016
4297
word
13
رایگان
عنوان فارسی

اثر شیشه سودا-آهک ( آمیزه ی هیدروکسید سدیم و اکسید کلسیم) بر در هم جوشی و یک تکه شدن و خواص فنی کاشی های سرامیک چینی


عنوان لاتین

Effect of soda-lime glass on sintering and technological properties of porcelain stoneware tiles

2002
4295
word
10
رایگان
عنوان فارسی

جانمایی تاسیسات و بهینه سازی زنجیره تامین برای یک پالایشگاه زیستی


عنوان لاتین

Facility Location and Supply Chain Optimization for a Biorefinery

2011
4291
word
27
رایگان
عنوان فارسی

آماده سازی و کاربرد پایداری نانوذرات مغناطیسی برای حذف سریع کروم (VI)


عنوان لاتین

Preparation and application of stability enhanced magnetic nanoparticles for rapid removal of Cr (VI)

2011
4270
word
18
رایگان
عنوان فارسی

عنوان: روشهای جدید استخراج و بازیافت فلزات از پسماندهای معدنی


عنوان لاتین

New approaches for extracting and recovering metals from mine tailings

2017
4268
word
19
رایگان
عنوان فارسی

پیوند کوپلیمر پلی 1- (N،N- بیس- کربوکسی متیل ) آمینو-3- آلیل گلیسیرول- کو-دی متیل اکریلامید در پشتیبانی سیلیکونی برای پیش تغلیظی و تعیین سرب (II) در پلاسمای انسان و نمونه های محیطی


عنوان لاتین

Grafting of poly[1-(N,N-bis-carboxymethyl)amino-3-allylglycerol-co-dimethylacrylamide] copolymer onto siliceous support for preconcentration and determination of lead (II) in human plasma and environmental samples

2010
4266
word
18
رایگان
عنوان فارسی

ثبت جریان الکترونی در سلول‌ های زنده


عنوان لاتین

Electron current recordings in living cells

2017
4264
word
8
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI