مقالات ترجمه شده

مقاله isi شیمی با ترجمه

دانلود مقاله شیمی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شیمی با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله شیمی با ترجمه ، دانلود مقالات شیمی با ترجمه ، مقاله شیمی با ترجمه ، مقالات شیمی با ترجمه ، ترجمه مقاله شیمی و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

SYNTHESIS AND APPLICATION OF AZO DYES DERIVED FROM 2-AMINO-1, 3,4-THIADIAZOLE-2-THIOL ON POLYESTER FIBRE

2013
3591
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Review in Azo Compounds and its Biological Activity

2015
3588
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Epoxy/starch-modified nano-zinc oxide transparent nanocomposite coatings: A showcase of superior curing behavior

2018
3586
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Formation and processability of liquid crystalline dispersions of graphene oxide

2014
3585
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Energy and exergy investigation of a novel double effect hybrid absorption refrigeration system for solar cooling

2015
3584
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Efficient and Reusable Iron-Zinc Oxide Catalyst for Oxidative Desulfurization of Model Fuel

2017
3583
word
27
رایگان

عنوان لاتین

Effect of annealing temperature on optical properties of silver-PVA nanocomposite

2018
3582
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Desulfurization of FCC gasoline by extraction with sulfolane and furfural

2009
3581
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Recovery Improvement Using Water and Gas Injection Scenarios

2011
3463
word
14
رایگان

عنوان لاتین

The Effect of the Salinity of Injected Water and Reservoir Water on WAG Injection: A Study in an Iranian Reservoir

2013
3462
word
9
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI