مقالات ترجمه شده

مقاله isi شیمی با ترجمه

دانلود مقاله شیمی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شیمی با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله شیمی با ترجمه ، دانلود مقالات شیمی با ترجمه ، مقاله شیمی با ترجمه ، مقالات شیمی با ترجمه ، ترجمه مقاله شیمی و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Laminar flow of non-Newtonian shear-thinning fluids in a T-channel

2015
4671
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Effects of Nano-Sized Al on the Combustion Performance of Fuel Rich Solid Rocket Propellants

2016
4668
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Structural modifications of quinolone-3-carboxylic acids with anti-HIV activity

2011
4553
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Recent Progress in the Application of Polyoxometalates for Dye-sensitized/Organic Solar Cells

2016
4552
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Preparation of nanosilica-immobilized antioxidant and the antioxidative behavior in low density polyethylene

2017
4551
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Optimization of colloidal nanosilica production from expanded perlite using Taguchi design of experiments

2017
4550
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Isotherm, kinetic and thermodynamic characteristics of adsorption ofpaclitaxel onto Diaion HP-20

2016
4548
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Isatin derivatives with activity against apoptosis-resistant cancer cells

2016
4547
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Effects of Air Velocity, Air Gap Thickness and Configuration on Heat Transfer of a Wearable Convective Cooling System

2015
4546
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Versatile two-dimensional stanene-based membrane for hydrogen purification

2016
4501
word
9
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI