مقالات ترجمه شده

مقاله isi شیمی با ترجمه

دانلود مقاله شیمی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شیمی با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله شیمی با ترجمه ، دانلود مقالات شیمی با ترجمه ، مقاله شیمی با ترجمه ، مقالات شیمی با ترجمه ، ترجمه مقاله شیمی و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Grafting of poly[1-(N,N-bis-carboxymethyl)amino-3-allylglycerol-co-dimethylacrylamide] copolymer onto siliceous support for preconcentration and determination of lead (II) in human plasma and environmental samples

2010
4266
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Electron current recordings in living cells

2017
4264
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Removal of Cu2+ from aqueous solution by chitosan-coated magnetic nanoparticles modified with α-ketoglutaric acid

2009
4262
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Removal of cadmium (II) from aqueous solution by a new adsorbent of fluor-hydroxyapatite composites

2017
4260
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Adsorption thermodynamics, kinetics and isosteric heat of adsorption of malachite green onto chemically modified rice husk

2011
4258
word
27
رایگان

عنوان لاتین

A novel green synthesis of silver nanoparticles and their catalytic action in reduction of Methylene Blue dye

2017
4256
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Electrospun graphene decorated MnCo2O4 composite nanofibers for glucose biosensing

2015
3968
word
11
رایگان

عنوان لاتین

An alternative method for the desulfurization of hydrocarbon fuels

2017
3963
word
5
رایگان

عنوان لاتین

A novel method for ultra-deep desulfurization of liquid fuels at room temperature

2017
3962
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Hydrogen peroxide electrochemical detection for the development of protein film-modified sensor

2009
3954
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI