مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی آمار با ترجمه

عنوان فارسی

بازه های اطمینان برای تفاضل بین دو میانگین


عنوان لاتین

Confidence intervals for the difference between two means

2008
1079
word
15
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI