مقالات ترجمه شده

مقاله isi آمار با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

بازه های اطمینان برای تفاضل بین دو میانگین


عنوان لاتین

Confidence intervals for the difference between two means

2008
1079
word
15
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI