مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی برق و الکترونیک با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

بررسی و مطالعه ای روی الگوریتم های پیش بینی در خانه های هوشمند


عنوان لاتین

Survey on Prediction Algorithms in Smart Homes

2016
2649
word
19
رایگان
عنوان فارسی

مدل تطبیقی مسئله مسیریابی ماشینی برای جمع آوری زمانبندی شده زباله های جامد و بهینه سازی مسیر با استفاده از الگوریتم PSO


عنوان لاتین

Capacitated vehicle-routing problem model for scheduled solid waste collection and route optimization using PSO algorithm

2017
2606
word
19
رایگان
عنوان فارسی

شبیه سازی و کنترل پویایی ریتم قلب


عنوان لاتین

Simulation and Control of Heart Rhythm Dynamics

2010
2559
word
18
رایگان
عنوان فارسی

جایابی بهینه TCSC و SVC برای طراحی توان راکتیو با استفاده از الگوریتم بهینه سازی وال


عنوان لاتین

Optimal placement of TCSC and SVC for reactive power planning using Whale optimization algorithm

2017
2557
word
34
رایگان
عنوان فارسی

عملیات و اصول طراحی موتور ورنیر PM


عنوان لاتین

Operation and Design Principles of a PM Vernier Motor

2014
2556
word
18
رایگان
عنوان فارسی

کاهش اثرات شدید خطوط انتقال جبران شده با ادوات فکتس سری بر قوانین حفاظت دیستانس


عنوان لاتین

Mitigation of Adverse Effects of Midpoint Shunt- FACTS Compensated Transmission Lines on Distance Protection Schemes

2007
2555
word
20
رایگان
عنوان فارسی

تقطیع تصویر مریخ با بیشترین ویژگی‌ های مربوطه در میان ویژگی‌های موجکی و رنگی


عنوان لاتین

Mars image segmentation with most relevant features among wavelet and color features

2015
2554
word
15
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر SVC در حفاظت از خطوط انتقال


عنوان لاتین

Impact of SVC on the protection of transmission lines

2012
2553
word
19
رایگان
عنوان فارسی

یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی برای حذف نویز تصویر رنگی


عنوان لاتین

A Hybrid Genetic Algorithm for Color Image Denoising

2016
2552
word
15
رایگان
عنوان فارسی

تکنولوژیِ FinFET 14 نانومتریِ عملکرد بالا برای کاربر RF موبایل توان پایین


عنوان لاتین

High Performance 14nm FinFET Technology for Low Power Mobile RF Application

2017
2551
word
4
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI