مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی برق و الکترونیک با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

یک الگوریتم ژنتیک برای طراحی و ساخت محصولات سلولی


عنوان لاتین

A genetic algorithm for cellular manufacturing design and layout

2007
4284
word
26
رایگان
عنوان فارسی

مشخص سازی همزمان پارامتر ژنراتور سنکرون و سیستم تحریک با استفاده از اندازه گیری‏های آنلاین


عنوان لاتین

Simultaneous Parameter Identification of Synchronous Generator and Excitation System Using Online Measurements

2015
4202
word
27
رایگان
عنوان فارسی

آشکارسازی خطای درون حلقه ای استاتور ماشین های سنکرون با استفاده از جریان میدان و تحلیل امضای ولتاژ سرچ کویل روتور


عنوان لاتین

Stator Interturn Fault Detection of Synchronous Machines Using Field Current and Rotor Search-Coil Voltage Signature Analysis

2009
4200
word
16
رایگان
عنوان فارسی

تجزیه و تحلیل سیگنال های کوچک ثابت برای سیستم های قدرت متصل بهم با کنترل کننده های فرکانس بار هماهنگ با FACTS و دستگاه های ذخیره انرژی


عنوان لاتین

Small-signal stability analysis for two-area interconnected power system with load frequency controller in coordination with FACTS and energy storage device

2016
4198
word
19
رایگان
عنوان فارسی

تسویه بازار توان راکتیو براساس روش پرداخت برمبنای پیشنهاد همراه با امنیت سیستم


عنوان لاتین

Reactive Power Market Clearing based on Pay-as-Bid Method with System Security

2016
4196
word
17
رایگان
عنوان فارسی

برنامه ریزی بهینه ی هاب های برق و گرمایشی تحت مسائل اقتصادی و محیطی در حضور مدیریت بار حداکثری


عنوان لاتین

Optimal scheduling of heating and power hubs under economic and environment issues in the presence of peak load management

2018
4194
word
20
رایگان
عنوان فارسی

پاسخگویی بار چند بازاره با استفاده از کنترل مدل پیش بینی کننده اقتصادی گرمایش فضای ساختمان های مسکونی


عنوان لاتین

Nonlinear demand response programs for residential customers withnonlinear behavioral models

2016
4192
word
14
رایگان
عنوان فارسی

اینورتر چند سطحی سه فاز جدید با کاهش تعداد ادوات الکترونیکی قدرت


عنوان لاتین

New Three-Phase Multilevel Inverter With Reduced Number of Power Electronic Components

2014
4190
word
30
رایگان
عنوان فارسی

مکان‌ یابی وسایل اندازه‌ گیری برای تخمین حالت سیستم ولتاژ ضعیف با تولید پراکنده


عنوان لاتین

Meter placement for low voltage system state estimation with distributed generation

2013
4182
word
10
رایگان
عنوان فارسی

بازارهای انرژی محلی در رویکرد خوشه بندی سیستم قدرت برای تولید/مصرف کننده های هوشمند


عنوان لاتین

Local Energy Markets in Clustering Power System Approach for Smart Prosumers

2017
4180
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI