مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی مهندسی عمران با ترجمه

عنوان فارسی

طراحی سازه ای نماهای دو پوسته به عنوان دستگاه های تعدیل کننده برای ساختمان های بلند


عنوان لاتین

Structural Design of Double Skin Facades as Damping Devices for Tall Buildings

2011
2110
word
10
رایگان
عنوان فارسی

مطالعه تجربی و عددی یک عضو RC تحت بارگذاری نزديک انفجار


عنوان لاتین

Experimental and numerical study of a RC member under a close-in blast loading

2016
2102
word
27
رایگان
عنوان فارسی

تقویت برشی پانل های دیوار از طریق پوشاندن با ملات مسلح شده ی سیمان با گریدهای GFRP


عنوان لاتین

Shear strengthening of wall panels through jacketing with cement mortar reinforced by GFRP grids

2014
2092
word
24
رایگان
عنوان فارسی

انتظار برای خدمات حمل و نقل عمومی: آنالیز صف با رفتارهای انکارآمیز و عدول کننده مسافرین کم تحمل


عنوان لاتین

Waiting for public transport services: Queueing analysis with balking and reneging behaviors of impatient passengers

2014
2071
word
52
رایگان
عنوان فارسی

پلاستیک‌ های تایر بازیافت شده قیر‌ها را برای آسفالت جاده‌ ها اصلاح کردند: مروری بر مطالعات پیشین


عنوان لاتین

Recycled Tyre Rubber Modified Bitumens for road asphalt mixtures: A literature review

2013
2069
word
49
رایگان
عنوان فارسی

میکروساختار و نفوذ پذیری کلرید در مورتارهای سیمان پورتلند در ترکیب با مواد نانو


عنوان لاتین

Chloride Permeability and Microstructure of Portland Cement Mortars Incorporating Nanomaterials

2008
2028
word
24
رایگان
عنوان فارسی

مقایسه ی عملکرد خاکستر بادی ریز و دوده سیلیسی در توسعه ی ویژگی های بتن های حاوی خاکستر بادی


عنوان لاتین

Comparing the performance of fine fly ash and silica fume in enhancing the properties of concretes containing fly ash

2012
2027
word
21
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر تفاله ی خرد شده ی کوره بلند و نوع فوق روان کننده در ویژگی های جدید و استحکام تراکمی بتن خود متراکم کننده


عنوان لاتین

Effects of granulated blast furnace slag and superplasticizer type on the fresh properties and compressive strength of self-compacting concrete

2012
2026
word
26
رایگان
عنوان فارسی

همکاری کارت امتیازی متوازن و EFQM در قالب مدیریت اجرایی صنعت ساخت


عنوان لاتین

THE BALANCED SCORECARD AND EFQM WORKING TOGETHER IN A PERFORMANCE MANAGEMENT FRAMEWORK IN CONSTRUCTION INDUSTRY

2013
2025
word
24
رایگان
عنوان فارسی

تجزیه و تحلیل ایمنی رانندگی تقاطع بین ورودی های مسکونی و جاده های شهری


عنوان لاتین

Traffic safety analysis of intersections between the residential entrance and urban road

2013
2011
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI