مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی عمران با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

تخمین ایمنی طراحی هندسی بر اساس اصطکاک جانبی لاستیک جاده


عنوان لاتین

Geometric design safety estimation based on tire–road side friction

2016
2667
word
22
رایگان
عنوان فارسی

خود ترمیمی ترک های بتن با استفاده از مواد متشکل از باکتری با قلیای پایین


عنوان لاتین

Self-healing of concrete cracks by use of bacteria-containing low alkali cementitious material

2018
2623
word
21
رایگان
عنوان فارسی

رضایت از جابجایی (رفت و آمد): نقش گزینه حالت مسافرت، محیط ساخته شده به دست انسان و رویکردها


عنوان لاتین

Satisfaction with the commute: The role of travel mode choice, built environment and attitudes

2016
2622
word
23
رایگان
عنوان فارسی

تعامل قارچ ها با بتن: اهمیت چشمگیر بتن خود درمان کننده بر پایه زیستی


عنوان لاتین

Interactions of fungi with concrete: Significant importance for bio-based self-healing concrete

2018
2621
word
16
رایگان
عنوان فارسی

مطالعه تجربی و عددی هدایت حرارتی موثر بتن ترک خورده


عنوان لاتین

Experimental and numerical study of effective thermal conductivity of cracked concrete

2017
2620
word
31
رایگان
عنوان فارسی

نقش مورد انتظار خدمات حمل و نقل عمومی در تامین دسترسی شهروندان به مرکز شهر در مناطق مسکونی توسعه یافته حومه شهر


عنوان لاتین

Expected role of public transportation services in securing residents’ accessibility to the city center in suburban housing development areas

2017
2619
word
20
رایگان
عنوان فارسی

بحث اساسی درباره‌ی کاهش ریسک زمین‌ لرزه برای دارایی‌ های میراث فرهنگی شهری


عنوان لاتین

A critical discussion on the earthquake risk mitigation of urban cultural heritage assets

2018
2618
word
26
رایگان
عنوان فارسی

مدل تطبیقی مسئله مسیریابی ماشینی برای جمع آوری زمانبندی شده زباله های جامد و بهینه سازی مسیر با استفاده از الگوریتم PSO


عنوان لاتین

Capacitated vehicle-routing problem model for scheduled solid waste collection and route optimization using PSO algorithm

2017
2606
word
19
رایگان
عنوان فارسی

روش میدان نزدیک تحلیل دینامیک سازه های قرارگرفته برروی خاک های نرم ازجمله اندرکنش غیرکشسان خاک سازه


عنوان لاتین

The near-field method for dynamic analysis of structures on soft soils including inelastic soil–structure interaction

2015
2450
word
21
رایگان
عنوان فارسی

بهینه سازی ویژگی های مقاومت برای بتن خود متراکم توسط روش Taguchi


عنوان لاتین

Optimization of strength properties for Self-Compacting Concrete by Taguchi Method

2016
2449
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI