مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی عمران با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

روابط تضعیف سوابق (رکوردهای) زلزله‌های حرکتی قوی با روش مبتنی بر منطق فازی


عنوان لاتین

Fuzzy logic-based attenuation relationships of strong motion earthquake records

2015
4318
word
23
رایگان
عنوان فارسی

درک رفتار کاربران منحصر در رقابت بین BRT و تاکسی موتورسیکلت ها


عنوان لاتین

Understanding captive user behavior in the competition between BRT and motorcycle taxis

2018
4313
word
22
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر ترکیب بر روی ضریب پخش متغیر زمانی کلريد و ریز ساختار بتن NMR کم میدان


عنوان لاتین

The influence of admixture on chloride time-varying diffusivity and microstructure of concrete by low-field NMR

2017
4312
word
23
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر اختلاط بر عملکرد بتن مسلح با ماکرو فیبر مصنوعی


عنوان لاتین

The effect of mixing on the performance of macro synthetic fibre reinforced concrete

2017
4311
word
19
رایگان
عنوان فارسی

تغییر خط ساحل ناشی از انتقال موج روی موج شکن مستغرق به علت افزایش سطح آب دریا و فرونشست زمین


عنوان لاتین

Shoreline change caused by the increase in wave transmission over a submerged breakwater due to sea level rise and land subsidence

2016
4310
word
22
رایگان
عنوان فارسی

عملکرد تنزل سیستم‌ های قاب بتنی مسلح تحت سری زلزله Tohoku و Christchurch


عنوان لاتین

Performance of degrading reinforced concrete frame systems under the Tohoku and Christchurch earthquake sequences

2014
4309
word
12
رایگان
عنوان فارسی

روش های بهینه برای ترمیم آسیب خوردگی (فرسایش) در ستون های بتنی مسلح


عنوان لاتین

Optimal Methods for Retrofitting Corrosion-Damaged Reinforced Concrete Columns

2016
4308
word
10
رایگان
عنوان فارسی

مدیریت پروژه های تعمیر و نگهداری کف سازی تحت عدم اطمینان بودجه


عنوان لاتین

Managing Pavement Maintenance and Rehabilitation Projects under Budget Uncertainties

2014
4307
word
9
رایگان
عنوان فارسی

جایگذاری موضعی خطی توسط برنامه نویسی خطی


عنوان لاتین

Locally Linear Embedding by Linear Programming

2011
4306
word
6
رایگان
عنوان فارسی

ژئوسنتتیک با توانایی های زهکشی جانبی پیشرفته در سیستم های جاده ای


عنوان لاتین

Geosynthetics with Enhanced Lateral Drainage Capabilities in Roadway Systems

2017
4305
word
38
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI