مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی صنایع با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

تأثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت - یک مورد از صنعت خودرو


عنوان لاتین

The Influence of Marketing Communication on Financial Situation of the Company – A Case from Automobile Industry

2017
2637
word
9
رایگان
عنوان فارسی

مفاهیم جدید در مدل های قابلیت اطمینان انسان


عنوان لاتین

New Concepts in Human Reliability Models

1998
2609
word
4
رایگان
عنوان فارسی

پشتیبانی تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب کارآمد محل انبارها در شبکه تهیه و توزیع


عنوان لاتین

The Multi-criteria Decision Support in Choosing the Efficient Location of Warehouses in the Logistic Network

2017
2608
word
9
رایگان
عنوان فارسی

یک شبکه زنجیره تامین چند هدفه ادغام شده و مدل مکانیابی رقابتی تاسیسات


عنوان لاتین

An integrated multi-objective supply chain network and competitive facility location model

2017
2432
word
38
رایگان
عنوان فارسی

انتخاب بهترین سیستم ERP برای SME ها با استفاده از ترکیبی از روش های ANP و PROMETHEE


عنوان لاتین

Selecting ‘‘The Best’’ ERP system for SMEs using a combination of ANP and PROMETHEE methods

2015
2329
word
22
رایگان
عنوان فارسی

تعیین کمیت هزینه های غیر ملموس مرتبط با شرایط غیر اقتصادی کار و آسیبهای کار بر پایه‌ی سطح استرس در میان کارکنان


عنوان لاتین

Quantifying the intangible costs related to non-ergonomic work conditions and work injuries based on the stress level among employees

2016
2240
word
15
رایگان
عنوان فارسی

خوردگی خستگی فولاد کم کربن تحت میدان تنش های پسماند فشاری


عنوان لاتین

Corrosion Fatigue of Low Carbon Steel under Compressive Residual Stress Field

2018
2222
word
9
رایگان
عنوان فارسی

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات. یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط با محدودیت منبع


عنوان لاتین

The scheduling of maintenance. A resource-constraints mixed integer linear programming model

2015
2194
word
24
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی پایایی شبکه یک شبکه پرواز تحت محدودیتهای زمانی و توقف بین راهی


عنوان لاتین

Reliability evaluation of a multistate flight network under time and stopover constraints

2017
2193
word
37
رایگان
عنوان فارسی

رابطه بین شیوه های رهبری و موفقیت پروژه در صنعت ساختمان آفریقای جنوبی


عنوان لاتین

Relationship between leadership styles and project success in the South Africa construction industry

2015
2146
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI