مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی مهندسی صنایع با ترجمه

عنوان فارسی

رابطه بین شیوه های رهبری و موفقیت پروژه در صنعت ساختمان آفریقای جنوبی


عنوان لاتین

Relationship between leadership styles and project success in the South Africa construction industry

2015
2146
word
10
رایگان
عنوان فارسی

تحقیقات تجربی در مورد شناسایی سر و صدای زاییده-زمین از طرف خطوط مترو بر اساس تجزیه و تحلیل انسجام نسبی


عنوان لاتین

Experimental research on identification of ground-borne noise from subway lines based on partial coherence analysis

2016
2108
word
11
رایگان
عنوان فارسی

شبیه سازی عددی تخلیه در ایستگاه مترو


عنوان لاتین

Numerical simulation of evacuation in a subway station

2016
2107
word
9
رایگان
عنوان فارسی

الگوریتم شاخه-برش-قیمت برای مساله مسیریابی وسایل نقلیه دارای ظرفیت تجمعی


عنوان لاتین

A branch-and-cut-and-price algorithm for the cumulative capacitated vehicle routing problem

2014
2098
word
19
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد هتل با استفاده از مدل معادلات ساختاری


عنوان لاتین

Effects of human resource management on hotel performance using structural equation modeling

2015
2003
word
21
رایگان
عنوان فارسی

یک الگوریتم برش و هزینه برای مسئله ی لوازم مسیریابی


عنوان لاتین

A branch-price-and-cut algorithm for the workover rig routing problem

2012
1995
word
25
رایگان
عنوان فارسی

سیستم ویژه مبتنی بر قوانین فازی برای تشخیص بیماری تیروئید


عنوان لاتین

Fuzzy Rule-based Expert System for Diagnosis of Thyroid Disease

2015
1972
word
16
رایگان
عنوان فارسی

الگوریتم شاخه و برش برای مساله مسیریابی با بارگیری و تحویل همزمان


عنوان لاتین

A branch and cut algorithm for the location-routing problem with simultaneous pickup and delivery

2011
1966
word
20
رایگان
عنوان فارسی

الگوریتم تقسیم (شاخه) و برش برای حل مسئله مسیریابی و مکان یابی هاب


عنوان لاتین

A branch-and-cut algorithm for the hub location and routing problem

2014
1965
word
25
رایگان
عنوان فارسی

یک الگوریتم برش و هزینه برای مسئله ی لوازم مسیریابی


عنوان لاتین

A branch-price-and-cut algorithm for the workover rig routing problem

2012
1960
word
25
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI