مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی صنایع با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

بهینه سازی تصمیم گیری گروه بندی موجودی ABC


عنوان لاتین

Optimizing ABC inventory grouping decisions

2014
4292
word
22
رایگان
عنوان فارسی

جانمایی تاسیسات و بهینه سازی زنجیره تامین برای یک پالایشگاه زیستی


عنوان لاتین

Facility Location and Supply Chain Optimization for a Biorefinery

2011
4291
word
27
رایگان
عنوان فارسی

کاربرد خطوط ارزش گذاری در برنامه ریزی و کنترل پروژه


عنوان لاتین

Application of Evaluation Lines in Project Planning and Control

2013
4289
word
11
رایگان
عنوان فارسی

یک مدل EPQ جدید با در نظر گرفتن حفاظت پیشگیرانه، محصول معیوب، کمبود و موجودی کالای در فرآیند ساخت


عنوان لاتین

A New EPQ Model with Considering Preventive Maintenance, Imperfect Product, Shortage and Work in Process Inventory

2011
4287
word
23
رایگان
عنوان فارسی

مطالعه ارزيابی ایمنی حمل و نقل جاده ای و بهبودها در تقاطع های نامشهود


عنوان لاتین

STUDY OF TRAFFIC SAFETY EVALUATION AND IMPROVEMENTS AT UNSIGNALIZED INTERSECTIONS

2012
4276
word
17
رایگان
عنوان فارسی

برنامه نویسی خطی عدد صحیح مختلط برای مسائل تسطیح منابع


عنوان لاتین

Mixed-integer linear programming for resource leveling problems

2012
4274
word
22
رایگان
عنوان فارسی

کنترل انبار برای آیتم های حمل و نقل بازگشتی در زنجیره تامین حلقه بسته


عنوان لاتین

Inventory control for returnable transport items in a closed-loop supply chain

2016
4272
word
31
رایگان
عنوان فارسی

تحقیق تجربی در امکان ماشینکاری خشک و برودتی به عنوان استراتژی های پایدار هنگام تراشکاری Ti6A14V تولیدشده با ساخت افزودنی


عنوان لاتین

Experimental investigation on the feasibility of dry and cryogenic machining as sustainable strategies when turning Ti6Al4V produced by Additive Manufacturing

2016
3885
word
18
رایگان
عنوان فارسی

چرخه‌‌ های ترکیبی جامع خورشیدی بازده بالا با حداقل تغییرات در طراحی چرخه ترکیبی نیروگاه


عنوان لاتین

High performance integrated solar combined cycles with minimum modifications to the combined cycle power plant design

2016
3882
word
27
رایگان
عنوان فارسی

یک سیستم استدلالی مورد محور (مبتنی بر مورد) برای کنترل فرآیند آماری: معرفی و بازیابی موردی


عنوان لاتین

A case-based reasoning system development for statistical process control: Case representation and retrieval

2012
3822
word
19
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI