مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی صنایع با ترجمه

دانلود مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات صنایع با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود مقالات صنایع با ترجمه ، مقاله صنایع با ترجمه ، مقالات صنایع با ترجمه ، ترجمه مقاله صنایع و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Short term traffic prediction on the UK motorway network using neural networks

2016
4767
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Uncertainty treatment in risk analysis of complex systems: The cases of STAMP and FRAM

2016
4748
word
18
رایگان

عنوان لاتین

On the effect of subjective, objective and combinative weighting in multiple criteria decision making: A case study on impact optimization of composites

2016
4746
word
31
رایگان

عنوان لاتین

Multimodal Freight Transportation Planning: A Literature review

2013
4745
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Developing a Risk-Based Approach for Optimizing Human Reliability Assessment in an Offshore Operation

2016
4744
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Calculating Technical and Economical Indexes and Providing Normal NPP Operation

2017
4742
word
13
رایگان

عنوان لاتین

An integrated DEMATEL-ANP approach for renewable energy resources selection in Turkey

2016
4741
word
21
رایگان

عنوان لاتین

An integrated AHP–NLP methodology for facility layout design

2013
4740
word
9
رایگان

عنوان لاتین

A bat-neural network multi-agent system (BNNMAS) for stock price prediction: Case study of DAX stock price

2015
4681
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Developing a bi-objective model for a reliable mobile ad hoc network routing problem

2016
4590
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI