مقالات ترجمه شده

مقاله isi تربیت بدنی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

نقش میانجی اشتیاق میان تنظیم انگیزشی ورزش و علائم وابستگی ورزشی


عنوان لاتین

The Mediating Role of Passion in the Relationship of Exercise Motivational Regulations with Exercise Dependence Symptoms

2014
2950
word
12
رایگان
عنوان فارسی

روابط بين دگرگونی استخوان و متابوليسم انرژی


عنوان لاتین

Relationships between Bone Turnover and Energy Metabolism

2017
2912
word
19
رایگان
عنوان فارسی

دموکراسی منجر به مشارکت در تفریح و ورزش می شود


عنوان لاتین

Democracy predicts sport and recreation membership: Insights from 52 countries

2017
2911
word
16
رایگان
عنوان فارسی

تأثير ورزش بر عملكرد قلب دياستولی و سيستولی بطني چپ در زنان ناجنبا: ايروبيك گامی در برابر ورزش های مركزی


عنوان لاتین

The effect of exercises on left ventricular systolic and diastolic heart function in sedentary women: Step-aerobic vs core exercises

2017
2488
word
11
رایگان
عنوان فارسی

بررسی استراتژی توسعه نام تجاری ورزشی جهت تقویت مشارکت مصرف کننده با محصول–بررسی در لیگ A استرالیا


عنوان لاتین

Exploring sport brand development strategies to strengthen consumer involvement with the product – The case of the Australian A-League

2014
2339
word
25
رایگان
عنوان فارسی

بررسی نقش عضویت در باشگاه هواداران در برداشت از ارزش برند در تیم فوتبال


عنوان لاتین

Investigating the role of fan club membership on perceptions of team brand equity in football

2016
2322
word
17
رایگان
عنوان فارسی

محدودیت در جریان خون استرس متابولیکی را افزایش داده اما تحریک عضله را در حین تمرین استقامتی با بار بالا کاهش می دهد


عنوان لاتین

BLOOD FLOW RESTRICTION INCREASES METABOLIC STRESS BUT DECREASES MUSCLE ACTIVATION DURING HIGH-LOAD RESISTANCE EXERCISE

2018
2252
word
9
رایگان
عنوان فارسی

نیازهای فیزیولوژیکی و نیمرخ فعالیت ها در طول مسابقه فوتسال با توجه به سطح رقابتی


عنوان لاتین

Physiological demands and activity profiles during futsal match play according to competitive level

2012
2060
word
19
رایگان
عنوان فارسی

تاثیرات تمرین در ارتفاع بر روی ظرفیت اکسیژن رسانی خون و ظرفیت تمرین هوازی در ورزشکاران حرفه ای یک فرابررسی (متاآنالیز)


عنوان لاتین

The effects of altitude/hypoxic training on oxygen delivery capacity of the blood and aerobic exercise capacity in elite athletes – a meta-analysis

2016
2045
word
17
رایگان
عنوان فارسی

ویبره کل بدن دو فرکانسه، توانایی پرش عمودی و تغییر جهت را در بازیکنان راگبی ارتقا می دهد


عنوان لاتین

Dual-frequency whole body vibration enhances vertical jumping and change-of-direction ability in rugby players

2015
2043
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI