مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی تربیت بدنی با ترجمه

عنوان فارسی

نیازهای فیزیولوژیکی و نیمرخ فعالیت ها در طول مسابقه فوتسال با توجه به سطح رقابتی


عنوان لاتین

Physiological demands and activity profiles during futsal match play according to competitive level

2012
2060
word
19
رایگان
عنوان فارسی

تاثیرات تمرین در ارتفاع بر روی ظرفیت اکسیژن رسانی خون و ظرفیت تمرین هوازی در ورزشکاران حرفه ای یک فرابررسی (متاآنالیز)


عنوان لاتین

The effects of altitude/hypoxic training on oxygen delivery capacity of the blood and aerobic exercise capacity in elite athletes – a meta-analysis

2016
2045
word
17
رایگان
عنوان فارسی

ویبره کل بدن دو فرکانسه، توانایی پرش عمودی و تغییر جهت را در بازیکنان راگبی ارتقا می دهد


عنوان لاتین

Dual-frequency whole body vibration enhances vertical jumping and change-of-direction ability in rugby players

2015
2043
word
13
رایگان
عنوان فارسی

تجزیه و تحلیل تضاد بین سازمان های فوتبال در اندونزی


عنوان لاتین

Analyzing the Conflict between Football Organizations in Indonesia

2014
1354
word
9
رایگان
عنوان فارسی

تقلیل دهنده فشار پس از ورزش: موضوع فردیت ردوکس


عنوان لاتین

Reductive stress after exercise: The issue of redox individuality

2014
1353
word
6
رایگان
عنوان فارسی

مدیریت ورزش برای تغییر در روابط اجتماعی: وضعیت بازی


عنوان لاتین

Managing sport for social change: The state of play

2015
1352
word
10
رایگان
عنوان فارسی

بازآفرینی یا نوسازی؟ نظارت بر ورزش برای تهیه برنامه هایی برای زندانیان


عنوان لاتین

Recreation or rehabilitation? Managing sport for development programs with prison populations

2015
1351
word
23
رایگان
عنوان فارسی

اثر هشت هفته تمرین هوازی (ایروبیک) بر هورمونهای تیروئید در موش های ماده ی مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک


عنوان لاتین

The effect of Eight Weeks Aerobic Exercise on thyroid hormones in female Rats with Polycystic Ovary Syndrome

2014
1350
word
9
رایگان
عنوان فارسی

اثر تمرین مقاومتی بر هورمونهای تیروئید


عنوان لاتین

The effect of resistance training on thyroid hormones

2013
1349
word
9
رایگان
عنوان فارسی

تئوری و توسعه نظریه در مدیریت ورزش


عنوان لاتین

Theory and theory development in sport management

2013
1321
word
6
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI