مقالات ترجمه شده

مقاله isi علوم سیاسی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

منطقه گرایی


عنوان لاتین

Regionalism

2010
4254
word
41
رایگان
عنوان فارسی

رسانه اجتماعی به‌عنوان ابزار آینده تأثیرگذاری بازاریابی سیاسی


عنوان لاتین

Social media as an upcoming tool for political marketing effectiveness

2017
4160
word
12
رایگان
عنوان فارسی

سیاست خارجی در عصر دیپلماسی دیجیتال


عنوان لاتین

Foreign policy in an era of digital diplomacy

2017
3578
word
18
رایگان
عنوان فارسی

مفهوم مسئولیت بین المللی دولت در سیستم قانون عمومی بین الملل


عنوان لاتین

THE CONCEPT OF INTERNATIONAL RESPONSIBILITY OF STATE IN THE INTERNATIONAL PUBLIC LAW SYSTEM

2015
2942
word
19
رایگان
عنوان فارسی

چند فرهنگی و منشور حقوق و آزادیهای کانادایی


عنوان لاتین

Multiculturalism and the Canadian Charter of Rights and Freedoms

2008
2941
word
27
رایگان
عنوان فارسی

eGovPoliNet: تجاربی از ساخت یک جامعه تحقیقاتی انفورماتیک سیاسی


عنوان لاتین

eGovPoliNet: Experiences from Building a Policy Informatics Research Community

2018
2695
word
22
رایگان
عنوان فارسی

شعارهای سیاسی به‌عنوان ابزارهایی برای ارتباط حاکمیت بین‌ المللی—پرونده ی چین


عنوان لاتین

Political slogans as instruments of international government communication – the case of China

2018
2601
word
19
رایگان
عنوان فارسی

آینده دموکراسی: رأی گیری زنجیره بلوک


عنوان لاتین

The Future of Democracy: Blockchain Voting

2016
2285
word
16
رایگان
عنوان فارسی

برنامه درسی در آموزش دوران اولیه کودکی: سوالات مهم در مورد محتوا، انسجام، و کنترل


عنوان لاتین

Curriculum in early childhood education: critical questions about content, coherence, and control

2016
2084
word
19
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی مشارکت آن لاین: جوانان و مشارکت آنها در رسانه های اجتماعی


عنوان لاتین

A ssessing participation online: Youth and Their Involvement in Social Media

2012
1677
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI