مقالات ترجمه شده

مقاله isi علوم سیاسی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

شعارهای سیاسی به‌عنوان ابزارهایی برای ارتباط حاکمیت بین‌ المللی—پرونده ی چین


عنوان لاتین

Political slogans as instruments of international government communication – the case of China

2018
2601
word
19
رایگان
عنوان فارسی

آینده دموکراسی: رأی گیری زنجیره بلوک


عنوان لاتین

The Future of Democracy: Blockchain Voting

2016
2285
word
16
رایگان
عنوان فارسی

برنامه درسی در آموزش دوران اولیه کودکی: سوالات مهم در مورد محتوا، انسجام، و کنترل


عنوان لاتین

Curriculum in early childhood education: critical questions about content, coherence, and control

2016
2084
word
19
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی مشارکت آن لاین: جوانان و مشارکت آنها در رسانه های اجتماعی


عنوان لاتین

A ssessing participation online: Youth and Their Involvement in Social Media

2012
1677
word
10
رایگان
عنوان فارسی

رهبران سیاسی: پارادوکس آزادی و دموکراسی


عنوان لاتین

POLITICAL LEADERS: THE PARADOX OF FREEDOM AND DEMOCRACY

2012
1650
word
16
رایگان
عنوان فارسی

سیاست های کسب قدرت و تحقق تصمیم گیری توسط تقلب (دستکاری): نمونه ای از رهبری در نیجریه


عنوان لاتین

Politics of Power Acquisition and Decision-Making Implementations by Manipulation: The Paradigm of Nigeria Leadership

2012
1649
word
21
رایگان
عنوان فارسی

قدرت، سیاست، و نفوذ در سازمان


عنوان لاتین

Power, Politics, and Influence in Organizations

2015
1618
word
12
رایگان
عنوان فارسی

مشکلات مقررات قانونی و حفاظت از مالکیت فکری


عنوان لاتین

The Problems of Legal Regulation and Protection of Intellectual Property

2013
1558
word
7
رایگان
عنوان فارسی

ناملموس: دارایی سرمایه فراموش شده دولت


عنوان لاتین

INTANGIBLES: GOVERNMENTS’ FORGOTTEN CAPITAL ASSET

2010
1242
word
9
رایگان
عنوان فارسی

سیاست گذاری 2.0 : از تئوری تا تمرین


عنوان لاتین

Policy making 2.0: From theory to practice

2013
1003
word
31
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI