مقالات ترجمه شده

مقاله isi هنر با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

رساندن تولید به مردم: اجرای یک مداخله دسترسی به مواد غذایی بازاریابی اجتماعی در بیابان های مواد غذایی روستایی


عنوان لاتین

Bringing Produce to the People: Implementing a Social Marketing Food Access Intervention in Rural Food Deserts

2016
2684
word
23
رایگان
عنوان فارسی

برنامه های آموزشی طراحی داخلی در طول دوره های تاریخی


عنوان لاتین

Interior design education programs during historical periods

2015
1904
word
13
رایگان
عنوان فارسی

تاریخ هنر و عکاسی: به وجود آمدن تاریخ هنر از عکاسی


عنوان لاتین

Photography and art history: the history of art born from photography

2014
1766
word
7
رایگان
عنوان فارسی

هنر اسلامی و پیام معنوی


عنوان لاتین

Islamic Art and Its Spiritual Message

2011
1224
word
15
رایگان
عنوان فارسی

جهانی شدن صنعت فیلم هندی


عنوان لاتین

The Globalization of Indian Hindi Movie Industry

2010
1107
word
5
رایگان
عنوان فارسی

تطبیق تصویر صورت با استفاده از بعد فرکتال


عنوان لاتین

FACE IMAGE MATCHING USING FRACTAL DIMENSION

1999
1054
word
9
رایگان
عنوان فارسی

بررسی ماهیتِ بازنماییِ عناصرِ چهارگانه در هنرِ اسلامی


عنوان لاتین

The investigation of the nature of four element representation in Islamic art

2010
1053
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI