مقالات ترجمه شده

مقاله isi مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

زنجیرۀ ابری: یک مدل توزیع جدید برای محصولات دیجیتالی مبتنی بر اصول زنجیره تأمین


عنوان لاتین

CloudChain: A novel distribution model for digital products based on supply chain principles

2017
2685
word
47
رایگان
عنوان فارسی

رساندن تولید به مردم: اجرای یک مداخله دسترسی به مواد غذایی بازاریابی اجتماعی در بیابان های مواد غذایی روستایی


عنوان لاتین

Bringing Produce to the People: Implementing a Social Marketing Food Access Intervention in Rural Food Deserts

2016
2684
word
23
رایگان
عنوان فارسی

بازاریابی محتوایی صنعتی (B2B) برای خدمات حرفه ای: تماس های حضوری و تماس های دیجیتال


عنوان لاتین

B2B content marketing for professional services: In-person versus digital contacts

2017
2683
word
29
رایگان
عنوان فارسی

تجزیه و تحلیل تاثیرات خوش بینی فردی، ریسک پذیری و اعتماد به نفس بر قضاوت حسابداری حرفه ای


عنوان لاتین

An analysis of the influences of individual optimism, risk taking and self-confidence on professional accounting judgment

2017
2682
word
21
رایگان
عنوان فارسی

به عصر هوشمندی خوش آمدید: بررسی هوش به عنوان یک رفتار پیچیدهی ناشی از مشارکت


عنوان لاتین

Welcome to the Intelligence Age: an examination of intelligence as a complex venture emergent behavior

2008
2681
word
18
رایگان
عنوان فارسی

یک رویکرد مبتنی بر شواهد به ارزیابی سازمانی و تغییر در ارزیابی سازمان های خدمات انسانی و طرح ریزی برنامه


عنوان لاتین

An evidence-based approach to organization evaluation and change in human service organizations evaluation and program planning

2014
2680
word
17
رایگان
عنوان فارسی

گردشگری سلامت: چارچوب و بینش‌ هایی مفهومی از یک نمونه ی مقصد هدف گردشگری اسپانیایی


عنوان لاتین

Health Tourism: Conceptual Framework and Insights from the Case of a Spanish Mature Destination

2016
2671
word
27
رایگان
عنوان فارسی

یک چارچوب جدید تحلیل رقابتی رسانه های اجتماعی با معیارهای احساسات (عاطفی)


عنوان لاتین

A novel social media competitive analytics framework with sentiment benchmarks

2015
2644
word
28
رایگان
عنوان فارسی

تأثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت - یک مورد از صنعت خودرو


عنوان لاتین

The Influence of Marketing Communication on Financial Situation of the Company – A Case from Automobile Industry

2017
2637
word
9
رایگان
عنوان فارسی

زبان های مدل سازی برای فرآیندهای کسب و کار و قوانین تجاری: یک تجزیه و تحلیل محتوا محور


عنوان لاتین

Modeling languages for business processes and business rules: A representational analysis

2010
2616
word
17
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI