مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه

عنوان فارسی

بازاریابی موبایل: مروری بر نوشته های مربوط به ارزش آن برای مصرف کننده ها و خرده فروشان


عنوان لاتین

Mobile marketing: A literature review on its value for consumers and retailers

2014
2153
word
26
رایگان
عنوان فارسی

عوامل بازاریابی استراتژیک رسانه اجتماعی: چارچوبی کل نگرانه


عنوان لاتین

Elements of strategic social media marketing: A holistic framework

2016
2152
word
21
رایگان
عنوان فارسی

رابطه بین شیوه های رهبری و موفقیت پروژه در صنعت ساختمان آفریقای جنوبی


عنوان لاتین

Relationship between leadership styles and project success in the South Africa construction industry

2015
2146
word
10
رایگان
عنوان فارسی

شیوه های سرمایه گذاری برای رهبری، خصوصیات رفتاری و صلاحیت مدیریتی مدیران موفق پروژه ها در کشور یونان


عنوان لاتین

Investigating Leadership Styles, Behavioural and Managerial Competency Profiles of Successful Project Managers in Greece

2013
2145
word
10
رایگان
عنوان فارسی

ابعاد محاسبه شده یا یادگیری به طور ژرف؟ مطالعه موارد طولی مذاکرات گذشته و جهات آتی در مدیریت شناخت مربوط به توسعه


عنوان لاتین

Inclusive perspectives or in-depth learning? A longitudinal case study of past debates and future directions in knowledge management for development

2016
2143
word
26
رایگان
عنوان فارسی

تعیین بازارهای جدید با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه موردی در Güral Porcelain


عنوان لاتین

Determining New Markets Using Analytic Hierarchy Process: Case Study in Güral Porcelain

2014
2142
word
14
رایگان
عنوان فارسی

برنامه نمونه صف بندی رفت و آمد بیمار در بخش اورژانس. بررسی موردی


عنوان لاتین

Application of Queuing Model to Patient Flow in Emergency Department. Case Study

2015
2141
word
11
رایگان
عنوان فارسی

صف بندی های M/Ek/1 با اولویت اضطراری غیر انحصاری یک منبع خطایاب


عنوان لاتین

An M/Ek/1 queues with emergency non-preemptive priority of a diagnostic resource

2015
2140
word
15
رایگان
عنوان فارسی

سوء نیت شخصیتی در محیط کار


عنوان لاتین

The dark side of personality at work

2014
2137
word
24
رایگان
عنوان فارسی

تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر روی تصویر علامت تجاری: تحقیق درباره علامت های تجاری ارتباطات راه دور


عنوان لاتین

Impact of Corporate Social Responsibility on Brand Image: A Study on Telecom Brands

2014
2133
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI