مقالات ترجمه شده

مقاله isi مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، دانلود مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، ترجمه مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

A Comparison of the Effect of Work Stress on Burnout and Quality of Life Between Female Nurses and Female Doctors

2011
5087
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Assessing the policy mix of public support to business R & D

2017
5085
word
30
رایگان

عنوان لاتین

An airline's management strategies in a competitive air transport market

2015
5084
word
28
رایگان

عنوان لاتین

Ambidextrous organizations and firm performance: the role of marketing function implementation

2012
5083
word
27
رایگان

عنوان لاتین

A VIKOR technique based on DEMATEL and ANP for information security risk control assessment

2013
5081
word
28
رایگان

عنوان لاتین

A knowledge management approach to capture organizational learning networks

2017
5079
word
9
رایگان

عنوان لاتین

A FRAMEWORK FOR INTEGRATED RISK MANAGEMENT IN INTERNATIONAL BUSINESS

2013
5078
word
19
رایگان

عنوان لاتین

A case analysis of a product lifecycle information management framework for SMEs

2016
5077
word
11
رایگان

عنوان لاتین

THE IMPACT OF EMPLOYER BRANDING ON EMPLOYEES: THE ROLE OF EMPLOYMENT OFFERING IN THE PREDICTION OF THEIR AFFECTIVE COMMITMENT

2013
5076
word
15
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI