مقالات ترجمه شده

مقاله isi مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، دانلود مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، ترجمه مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Stock selection using data envelopment analysis

2008
4992
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior

2016
4991
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Revealing interfaces of supply chain resilience and sustainability: a simulation study

2017
4948
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Project management and its effects on project success: Cross-country and cross-industry comparisons

2015
4947
word
29
رایگان

عنوان لاتین

Price Dynamics and Speculators in Crude Oil Futures Market

2011
4946
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Predicting risk premium under changes in the conditional distribution of stock returns

2017
4945
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Planning and managing intermodal transportation of hazardous materials with capacity selection and congestion

2015
4944
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Network, knowledge and relationship impacts on innovation in tourism destinations

2017
4942
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Management analysis for the space industry

2017
4941
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Management Accounting Theory Revisited: Seeking to Increase Research Relevance

2013
4940
word
20
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI