مقالات ترجمه شده

مقاله isi مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، دانلود مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، ترجمه مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Do Formal Management Practices Impact the Emergence of Bootlegging Behavior?

2014
4918
word
29
رایگان

عنوان لاتین

A hybrid financial analysis model for business failure prediction

2008
4911
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Green Information Technology influence on car owners’ behavior: Considerations for their operative support in collaborative eLearning and social networks

2015
4910
word
30
رایگان

عنوان لاتین

Good Administration and Performance of Local Public Administration

2014
4909
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Financial benefits and risks of dependency in triadic supply chain relationships

2015
4908
word
42
رایگان

عنوان لاتین

Extending the knowledge base of foresight: The contribution of text mining

2016
4907
word
44
رایگان

عنوان لاتین

Evolution of management accounting concept in Russia: in a search of identity

2014
4906
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Emotional Intelligence and Leadership Styles in Construction Project Management

2007
4905
word
8
رایگان

عنوان لاتین

The impact of a training programme designed to target the emotional intelligence abilities of project managers

2010
4904
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI