مقالات ترجمه شده

آیا شیوه های رسمی مدیریت بر روی رفتار نوآوری پنهان اثر گذار است؟

عنوان فارسی

آیا شیوه های رسمی مدیریت بر روی رفتار نوآوری پنهان اثر گذار است؟


عنوان لاتین

Do Formal Management Practices Impact the Emergence of Bootlegging Behavior?

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 4918
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 29
نام مجله Product Development & Management Association
نشریه jpim
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

نوآوری در سازمان معمولا مبتی بر نوآوری های کارکنان است که به توسعه ایده هایشان می‌پردازند و رضایت تصمیم‌گیران سازمان را کسب می‌کنند. برای دستیابی به این، کارکنان معمولا نگرش های نو را به کار میگیرند و ساختارهای رسمی را نادیده میگردند تا در ادامه به پتانسیل و ترویج و تبلیغ اجرای ایده هایشان بپردازند. آن ها بدون مشروعیت رسمی کار می‌کنند و منابع خودشان را جمع میکنند تا با شفافیت کافی قادر به تصمیم آگاهانه شوند. سرانجام، آن ها با گذر از کانال های ارتباطی به اقناع مدیریت رده بالا در جهت شایستگی ایده هایشان می پردازند. باوجود اهمیت چنین رفتار نوآوری پنهان ، پژوهش حاضر به ندرت به گذشته این انحراف اشاره می کند. بر اساس نظریه فشار ساختاری و شناخت اجتماعی، ما به مطالعه این مسئله می ‌پردازیم که آیا ظهور رفتار بوتلگینگ تحت تاثیر تمرین رسمی مدیریت بطور اخص، استقلال استراتژیک، فرانت اند فرمالیتی، پاداش و مجازات قرار میگرید. بعلاه، ما به پژوهش در مورد نقش کارآیی کارکنان در رابطه با وظایف نوآورانه در سطح کارآفرینی برای شرح رفتار بوتلگینگ می‌پردازیم. ما رابطه های مطرح شده را با استفاده از تحلیل چند متغیری و پیمایش تجربی میدانی، آزمون کردیم. بطور خلاصه، این مقاله نتیجه گیری می کند که کارآفرینی خودکارآمد، استقلال استراتژیکی، و پاداش برای دستاوردهای نوآورانه باعث رواج نوآوری پنهان می‌شود. فرانت اند رسمی ، تاثیر مثبتی بر نوآوری پنهان با افزایش خودکارآیی کارآفرینی دارد اما این احتمال را کاهش خواهد داد که کارکنان ساختار رسمی را هنگام ترویج ایده ها و جمع آوری منابع خود برای حمایت از نوآوری پنهان خودشان، نادیده بگیرند.

چکیده لاتین

Innovation in an organization often relies on initiatives by employees who take action to develop their ideas and obtain buy-in by organizational decision-makers. To achieve this, employees sometimes apply unorthodox approaches, ignoring formal structures to further elaborate their ideas’ potential and promote their implementation. They work without formal legitimacy and gather their own resources until sufficient clarity allows for informed decisions. Finally, they bypass formal communication channels to convince top management of the merits of their ideas. Despite the significance of such bootlegging behavior, research has barely addressed the antecedents of this deviance. Drawing on strain theory and social cognitive theory, we study whether the emergence of bootlegging behavior is influenced by formal management practices, in particular, strategic autonomy, front-end formality, rewards, and sanctions. Additionally, we investigate the role of employees’ self-efficacy related to innovation tasks at the entrepreneurial stage to explain the emergence of bootlegging. We tested the proposed relationships with empirical field survey data using structural equation modeling. In summary, this paper concludes that intrapreneurial self-efficacy, strategic autonomy, and rewards for innovation accomplishments foster bootlegging. Front-end formality has a positive effect on bootlegging by increasing intrapreneurial self-efficacy, but it reduces the likelihood that employees will ignore formal structures when promoting their ideas and gathering their own resources to support their bootlegging efforts.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI