مقالات ترجمه شده

مقاله دندانپزشکی با ترجمه

دانلود مقاله دندانپزشکی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات دندانپزشکی با ترجمه ، مقالات دندانپزشکی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس دندانپزشکی ، دانلود ترجمه مقالات دندانپزشکی ، دانلود مقاله ISI دندانپزشکی ، ترجمه مقاله دندانپزشکی ، مقالات isi دندانپزشکی با ترجمه و گرایش های رشته دندانپزشکی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Atmospheric Pressure Plasma Jet Composed of Three Electrodes: Application to Tooth Bleaching

2010
1805
word
12
رایگان
عنوان فارسی حساسیت دندانی: مرور

عنوان لاتین

Dentinal Hypersensitivity: A Review

2005
2269
word
6
رایگان

عنوان لاتین

The clinical success of tooth- and implant-supported zirconia-based fixed dental prostheses. A systematic review

2015
2389
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Zirconia-Based Screw-Retained Prostheses Supported by Implants: A Retrospective Study on Technical Complications and Failures

2014
2395
word
15
رایگان

عنوان لاتین

MINI IMPLANT–RETAINED COMPLETE OVERDENTURE CAN BE AN ALTERNATIVE TREATMENT OPTION FOR SELECTED PATIENTS

2017
3308
word
4
رایگان

عنوان لاتین

Inorganic Fillers for Dental Resin Composites - Present and Future

2015
3336
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Antisepsis, Disinfection Sterilization - Methods Used in Dentistry

2017
3545
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Bilateral adenomatoid odontogenic tumour of the maxilla in a 2- year-old female—the report of a rare case and review of the literature

2012
3547
word
6
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI