مقالات ترجمه شده

مقاله isi زمین شناسی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

یک رویکرد فیلترینگ مبتنی بر آنتروپی برای داده‌ های اسکن لیزری هوابرد


عنوان لاتین

An entropy-based filtering approach for airborne laser scanning data

2016
2613
word
11
رایگان
عنوان فارسی

مدل سازی عددی فرونشست زمین ناشی از تولید نفت


عنوان لاتین

Numerical Modeling of Land Subsidence Resulting from Oil Production

2016
2590
word
22
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر نشست زمین به دلیل استخراج گاز باقی مانده بر زیرساخت های سطحی: مطالعه میدان دوسو دگلی آنجلی (راونا، شمال ایتالیا)


عنوان لاتین

Impact of land subsidence due to residual gas production on surficial infrastructures: The Dosso degli Angeli field study (Ravenna, Northern Italy)

2017
2489
word
21
رایگان
عنوان فارسی

قابلیت اطمینان سیستم وابسته به زمان شیب‌های صخره‌ ای لنگرانداخته با در نظر گرفتن اثر خوردگی پیچ صخره


عنوان لاتین

Time-dependent system reliability of anchored rock slopes considering rock bolt corrosion effect

2014
2407
word
27
رایگان
عنوان فارسی

تحقیقات زمین شناسی ایالات متحده آمریکا


عنوان لاتین

Effects of Urban Development on Floods

2016
2297
word
10
رایگان
عنوان فارسی

نظارت و هشدار اولیه ریزش های شیبی شکننده در توده سنگ سخت: به عنان مثال در معدن روباز


عنوان لاتین

On the monitoring and early-warning of brittle slope failures in hard rock masses: Examples from an open-pit mine

2017
2284
word
24
رایگان
عنوان فارسی

تحلیل حساسیت و عدم اطمینان تخمین‌های آسیب سیل ساحلی در غرب هلند


عنوان لاتین

Uncertainty and sensitivity analysis of coastal flood damage estimates in the west of the Netherlands

2012
2221
word
23
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی تجربی و آزمایش آسیب پذیری تونل های بخش بخش شهری مطرح شده برای گسل سطحی نرمال


عنوان لاتین

Experimental evaluation of vulnerability for urban segmental tunnels subjected to normal surface faulting

2016
2134
word
12
رایگان
عنوان فارسی

طبقه بندی ژئوشیمیایی برای سنگ های گرانیتی


عنوان لاتین

A Geochemical Classification for Granitic Rocks

2001
1957
word
23
رایگان
عنوان فارسی

اثر تغییر شکل خاک بر روی خط جریان آب در سد های خاکی


عنوان لاتین

Impact of soil deformation on phreatic line in earth-fill dams

2012
1757
word
17
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI