مقالات ترجمه شده

مقاله isi زمین شناسی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

شیوه یکپارچه برای استفاده از فناوری پوشش آسفالت بازیافت شده RAP


عنوان لاتین

INTEGRATED APPROACH TO USING TECHNOLOGY OF RECLAIMED ASPHALT PAVEMENT (RAP)

2017
3776
word
6
رایگان
عنوان فارسی

یک بررسی آزمایشگاهی بر روی رفتار فونداسیون شمع رادیه


عنوان لاتین

An experimental investigation on behavior of piled raft foundation

2014
3357
word
13
رایگان
عنوان فارسی

ترکیب مورفومتریک، رسوبی، GIS و تجزیه و تحلیل مدل سازی سيلاب و خطر جريان باقيمانده در يک فن ته نشيني کامپوزيت، كيوسايد (منطقه روستايي نزديك تاسماني)، تاسمانیا (نام جزيره اي در جنوب استراليا)


عنوان لاتین

A combined morphometric, sedimentary, GIS and modelling analysis of flooding and debris flow hazard on a composite alluvial fan, Caveside, Tasmania

2017
3228
word
28
رایگان
عنوان فارسی

تأثیر نانو سیلیکا بر خواص بتن سنگدانه بازیافتی


عنوان لاتین

Influence of Nano-Silica on the properties of recycled aggregate concrete

2014
3114
word
14
رایگان
عنوان فارسی

تعیین ویژگی دانه بندی در نهشته های بادی ریزدانه فرسایش یافته


عنوان لاتین

Grain-size characterization of reworked fine-grained aeolian deposits

2017
3113
word
15
رایگان
عنوان فارسی

تحلیل پایداری گسیختگی واژگونی پنجه لغزش


عنوان لاتین

Stability analysis of slide-toe-toppling failure

2017
2783
word
21
رایگان
عنوان فارسی

رویکردی جدید برای پیش‌ بینی تخلیه آب‌ های زیر زمینی


عنوان لاتین

New Approach For Prediction Groundwater Depletion

2017
2782
word
16
رایگان
عنوان فارسی

کانی‌ شناسی سولفید‌ها


عنوان لاتین

Mineralogy of Sulfides

2017
2781
word
17
رایگان
عنوان فارسی

یک رویکرد فیلترینگ مبتنی بر آنتروپی برای داده‌ های اسکن لیزری هوابرد


عنوان لاتین

An entropy-based filtering approach for airborne laser scanning data

2016
2613
word
11
رایگان
عنوان فارسی

مدل سازی عددی فرونشست زمین ناشی از تولید نفت


عنوان لاتین

Numerical Modeling of Land Subsidence Resulting from Oil Production

2016
2590
word
22
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI