مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی زمین شناسی با ترجمه

عنوان فارسی

ارزیابی تجربی و آزمایش آسیب پذیری تونل های بخش بخش شهری مطرح شده برای گسل سطحی نرمال


عنوان لاتین

Experimental evaluation of vulnerability for urban segmental tunnels subjected to normal surface faulting

2016
2134
word
12
رایگان
عنوان فارسی

طبقه بندی ژئوشیمیایی برای سنگ های گرانیتی


عنوان لاتین

A Geochemical Classification for Granitic Rocks

2001
1957
word
23
رایگان
عنوان فارسی

اثر تغییر شکل خاک بر روی خط جریان آب در سد های خاکی


عنوان لاتین

Impact of soil deformation on phreatic line in earth-fill dams

2012
1757
word
17
رایگان
عنوان فارسی

یک جی آی اس (GIS) بر اساس ارزیابی میزان آسیب‌پذیری ناشی از آلودگی شوراب بر روی منابع آبی حاصل از توسعۀ نفت و گاز در شرق شریدان ، مونتانا


عنوان لاتین

A GIS-based vulnerability assessment of brine contamination to aquatic resources from oil and gas development in eastern Sheridan County, Montana

2014
1699
word
22
رایگان
عنوان فارسی

تحقیات در مورد زمین های خشک و مدیریت و کنترل آنها


عنوان لاتین

Comparison of Traditional and Geostatistical Methods to Estimate Soil Erodibility Factor

2008
1639
word
21
رایگان
عنوان فارسی

نمونه جدید از کرتاسه پیشین پرنده Hongshanornis longicresta: دیدگاه آیرودینامیک و رژیم غذایی اورنیتومورف پایه


عنوان لاتین

A new specimen of the Early Cretaceous bird Hongshanornis longicresta: insights into the aerodynamics and diet of a basal ornithuromorph

2014
1628
word
24
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر گرادیان های فشار منفذ در طبقه بندی خاک در طول آزمایش نفوذ پیزو مخروطی


عنوان لاتین

The influence of pore pressure gradients in soil classification during piezocone penetration test

2013
1616
word
21
رایگان
عنوان فارسی

تحلیل پایداری دیواره چاه‌ ها در طول حفاری جهت‌دار افقی


عنوان لاتین

Stability analysis of a borehole wall during horizontal directional drilling

2007
1607
word
19
رایگان
عنوان فارسی

یک ارزیابی بعمل آمده از فرسایش پذیری Holocen Lithounits حاصل از امواج ساحلی در شمال کانزاس، ایالات متحده ی آمریکا


عنوان لاتین

An assessment of the erodibility of Holocene lithounits comprising streambanks in northeastern Kansas, USA

2014
1419
word
25
رایگان
عنوان فارسی

مقایسه روش‌های پهنه‌ بندی حساسیت زمین‌ لرزه برای Koyulhisar، ترکیه: احتمالات شرطی، رگرسیون لجستیک، شبکه‌ های عصبی مصنوعی، و ماشین بردار پشتیبان


عنوان لاتین

Comparison of landslide susceptibility mapping methodologies for Koyulhisar, Turkey: conditional probability, logistic regression, artificial neural networks, and support vector machine

2010
1396
word
23
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI