مقالات ترجمه شده

مقاله isi دامپزشکی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

باروری و گاوهای شیری در دوره ی انتقال


عنوان لاتین

Fertility and the transition dairy cow

2018
2656
word
22
رایگان
عنوان فارسی

واکسن گیاهی تراریخته: پیشرفت های مهم در زمینه درمان دارویی سیستم ایمنی


عنوان لاتین

Transgenic Plant Vaccine: A Breakthrough in Immunopharmacothera-peutics

2012
2114
word
17
رایگان
عنوان فارسی

متابولیت ها در گیاهان و طبقه بندی آن


عنوان لاتین

METABOLITES IN PLANTS AND ITS CLASSIFICATION

2015
1744
word
10
رایگان
عنوان فارسی

گنادها و گامتوژنز در کنه آستیگماتیسم


عنوان لاتین

Gonads and gametogenesis in astigmatic mites (Acariformes: Astigmata)

2014
1633
word
24
رایگان
عنوان فارسی

خصیصه‌های تولید، بازاریابی و الگوی مصرف تیلاپیای پرورشی در دلتای رود نیل مصر


عنوان لاتین

Characterisation of production, marketing and consumption patterns of farmed tilapia in the Nile Delta of Egypt

2015
1319
word
30
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر ترکیب ژلاتین هیدروژن ریزکره در همبستگی با پلاسمای پرپلاکت و اسید آلژینیک بر مشکلات کف پا در دام ها


عنوان لاتین

Effect of Compound of Gelatin Hydrogel Microsphere Incorporated with Platelet- Rich-Plasma and Alginate on Sole Defect in Cattle

2012
1197
word
7
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی فاکتورهای ژنتیکی و فیزیولوژیکی حیوان که بر شیوع Escherichia coli O157 در گاوها تاثیر می گذارند.


عنوان لاتین

Evaluation of Animal Genetic and Physiological Factors That Affect the Prevalence of Escherichia coli O157 in Cattle

2013
1173
word
17
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI