دانلود مقالات ISI با ترجمه فارسی

برترین مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی را با بهره‌گیری از تیم مجرب و حرفه‌ای خود در حوزه دانشجویی، که در حال حاضر بیش از 40 رشته دانشگاهی در همه ی گروه ها را پوشش می دهد جمع آوری کردیم و قصد داریم تا مطالبی منحصربه فرد برای کاربران عزیز خود فراهم بیاوریم

دانلود مقالات ISI با ترجمه فارسی

برترین مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی را با بهره‌گیری از تیم مجرب و حرفه‌ای خود در حوزه دانشجویی، که در حال حاضر بیش از 40 رشته دانشگاهی در همه ی گروه ها را پوشش می دهد جمع آوری کردیم و قصد داریم تا مطالبی منحصربه فرد برای کاربران عزیز خود فراهم بیاوریم

آخرین مقالات اضافه شده


عنوان لاتین

A Comparison of the Effect of Work Stress on Burnout and Quality of Life Between Female Nurses and Female Doctors

سال 2011
5087
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Auditor Quality and Debt Covenants

سال 2016
5086
word
31
رایگان

عنوان لاتین

Assessing the policy mix of public support to business R & D

سال 2017
5085
word
30
رایگان

عنوان لاتین

An airline's management strategies in a competitive air transport market

سال 2015
5084
word
28
رایگان

عنوان لاتین

Ambidextrous organizations and firm performance: the role of marketing function implementation

سال 2012
5083
word
27
رایگان

عنوان لاتین

Negotiating territory : strategies of informal transport operators to access public space in urban Africa and Latin America

سال 2017
5082
word
14
رایگان

عنوان لاتین

A VIKOR technique based on DEMATEL and ANP for information security risk control assessment

سال 2013
5081
word
28
رایگان

عنوان لاتین

A REVIEW OF DEFINITIONS AND MEASURES OF SYSTEM RESILIENCE

سال 2015
5080
word
53
رایگان

عنوان لاتین

A knowledge management approach to capture organizational learning networks

سال 2017
5079
word
9
رایگان

عنوان لاتین

A FRAMEWORK FOR INTEGRATED RISK MANAGEMENT IN INTERNATIONAL BUSINESS

سال 2013
5078
word
19
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI