دانلود مقالات ISI با ترجمه فارسی

برترین مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی را با بهره‌گیری از تیم مجرب و حرفه‌ای خود در حوزه دانشجویی، که در حال حاضر بیش از 40 رشته دانشگاهی در همه ی گروه ها را پوشش می دهد جمع آوری کردیم و قصد داریم تا مطالبی منحصربه فرد برای کاربران عزیز خود فراهم بیاوریم

دانلود مقالات ISI با ترجمه فارسی

برترین مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی را با بهره‌گیری از تیم مجرب و حرفه‌ای خود در حوزه دانشجویی، که در حال حاضر بیش از 40 رشته دانشگاهی در همه ی گروه ها را پوشش می دهد جمع آوری کردیم و قصد داریم تا مطالبی منحصربه فرد برای کاربران عزیز خود فراهم بیاوریم

آخرین مقالات


عنوان لاتین

Simulation of real-time systems with clock calculus

سال 2015
4950
word
29
رایگان

عنوان لاتین

Reverse Engineering based Methodology for Modelling Cutting Tools

سال 2015
4949
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Revealing interfaces of supply chain resilience and sustainability: a simulation study

سال 2017
4948
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Project management and its effects on project success: Cross-country and cross-industry comparisons

سال 2015
4947
word
29
رایگان

عنوان لاتین

Price Dynamics and Speculators in Crude Oil Futures Market

سال 2011
4946
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Predicting risk premium under changes in the conditional distribution of stock returns

سال 2017
4945
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Planning and managing intermodal transportation of hazardous materials with capacity selection and congestion

سال 2015
4944
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Performance analysis of OFDM system with transmit antenna selection using delayed feedback

سال 2013
4943
word
12
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI