دانلود مقالات ISI با ترجمه فارسی

برترین مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی را با بهره‌گیری از تیم مجرب و حرفه‌ای خود در حوزه دانشجویی، که در حال حاضر بیش از 40 رشته دانشگاهی در همه ی گروه ها را پوشش می دهد جمع آوری کردیم و قصد داریم تا مطالبی منحصربه فرد برای کاربران عزیز خود فراهم بیاوریم

دانلود مقالات ISI با ترجمه فارسی

برترین مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی را با بهره‌گیری از تیم مجرب و حرفه‌ای خود در حوزه دانشجویی، که در حال حاضر بیش از 40 رشته دانشگاهی در همه ی گروه ها را پوشش می دهد جمع آوری کردیم و قصد داریم تا مطالبی منحصربه فرد برای کاربران عزیز خود فراهم بیاوریم

آخرین مقالات


عنوان لاتین

Home load management in a residential energy hub

سال 2015
4979
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Home energy management incorporating operational priority of appliances

سال 2016
4978
word
18
رایگان

عنوان لاتین

DSTATCOM modelling for voltage stability with fuzzy logic PI current controller

سال 2016
4977
word
17
رایگان

عنوان لاتین

DIRECT POWER CONTROL OF A DOUBLY FED INDUCTION GENERATOR BASED WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS INCLUDING A STORAGE UNIT

سال 2014
4976
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Comparison Between Finite-Element Analysis and Winding Function Theory for Inductances and Torque Calculation of a Synchronous Reluctance Machine

سال 2007
4975
word
6
رایگان

عنوان لاتین

A Time Efficient Approach for Detecting Errors in Big Sensor Data on Cloud

سال 2015
4974
word
25
رایگان

عنوان لاتین

A Simple and Efficient Tool for Design Analysis of Synchronous Reluctance Motor

سال 2008
4973
word
10
رایگان

عنوان لاتین

A circular photonic crystal fiber supporting 26 OAM modes

سال 2016
4972
word
12
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI