مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی مهندسی معدن با ترجمه

عنوان فارسی

تحلیل پایداری دیواره چاه‌ ها در طول حفاری جهت‌دار افقی


عنوان لاتین

Stability analysis of a borehole wall during horizontal directional drilling

2007
1607
word
19
رایگان
عنوان فارسی

تغییر شکل و یکپارچه سازی (ادغام) در محدوده ستونهای سنگی پوشش دار


عنوان لاتین

Deformation and consolidation around encased stone columns

2011
1604
word
24
رایگان
عنوان فارسی

مطالعه بر روی استحکام برشی مخلوط خاک سنگ با استفاده از آزمون برشی مستقیم در مقیاس بزرگ


عنوان لاتین

Study on the shear strength of soil–rock mixture by large scale direct shear test

2011
1385
word
24
رایگان
عنوان فارسی

رتبه بندی قابلیت اره کردن سنگ زینتی با استفاده از تکنیک های تصمیم فازی دلفی و چند معیاره


عنوان لاتین

Ranking the sawability of ornamental stone using Fuzzy Delphi and multi-criteria decision-making techniques

2013
1258
word
16
رایگان
عنوان فارسی

کاربرد و توسعه ی سیستم مدیریت ایمنی مدرن در معدن فلزی و غیر فلزی


عنوان لاتین

Application and Development of Modern Safety Management System in Metallic and Non-metallic Mine

2011
1118
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI