مقالات ترجمه شده

مخارج حمل : ابزاری برای ارزیابی اثر پارامترهای مکانیکی توده سنگ بر نتایج انفجار در معادن روباز (روش استخراج روباز)

عنوان فارسی

مخارج حمل : ابزاری برای ارزیابی اثر پارامترهای مکانیکی توده سنگ بر نتایج انفجار در معادن روباز (روش استخراج روباز)


عنوان لاتین

Transportation Costs: A Tool for Evaluating the Effect of Rock Mass Mechanical Parameters on Blasting Results in Open Pit Mining1

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4354
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Journal of Mining Science
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

انفجار یکی از مهمترین مراحل استخراج معادن روباز است که نقش مهمی در تغییر هزینه های استخراج دارد. پارامترهای مکانیکی توده سنگ مانند پارامترهای ثابت، نتایج انفجار موثر هستند. در اين مقاله، هزينه حمل ونقل به عنوان ابزاري براي تعيين كيفيت انفجار و عملكرد حمل و نقل در معادن روباز معدن انگوران (بزرگترين معدن سرب و روي در خاورميانه) معرفي شده است. تقریبا 55 درصد از شمعهای انفجاری که در معدن انگوران انجام می شود مناسب برای بارگیری بیل هیدرولیکی هستند و بقیه شمع ها برای بارگیری در اکثر ماشین ها مناسب نیستند. این به تغییر قابل توجهی در هزینه های حمل و نقل ناشی از کیفیت انفجار منجر شده است. اول، پارامترهای مکانیکی توده سنگ (مقاومت فشاری سنگ های سالم، RQD، شرایط انفصال، زاویه بین درزه و جهت حفاری و انحطاط شیب) و همچنین تمام هزینه های حمل و نقل (کل هزینه بارگیری، حمل ونقل و کار بولدوزرها) در 104 بلوک استخراج معدن انگوران مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به الگوی انفجاری که تقریبا در بلوکهای مورد مطالعه ثابت است، معادله ای برای تعیین رابطه پارامترهای ژئوتکنیکی با هزینه های حمل ونقل مطرح شده است. در نهایت با انجام یک تحلیل حساسیتی مشخص شد که مقاومت فشاری یکسان سنگ و تفاوت شیب جبهه کار و شانه اتصال نازک، بیشترین تاثیر را بر کیفیت قطعه قطعه شدن و در نتیجه هزینه حملو نقل در معدن انگوران دارد.

چکیده لاتین

Blasting is one of the most important stages of open pit mines extraction which plays an essential role in changing the extraction costs. Mechanical parameters of rock mass as fixed parameters are results of effective blasting. In this paper, the costs of transportation have been introduced as a tool for determining the blasting quality and transportation operation in open pit mine of Angouran (the largest lead and zinc mine in the Middle East) has been discussed. Approximately, 55 percent of the piles from blasting conducted in Angouran mine are appropriate for loading by hydraulic shovel and the rest of the piles are not appropriate for loading by most machines. This has led to a significant change in transportation costs caused by blasting quality. First, the mechanical parameters of the rock mass (compression strength of intact rock, RQD, discontinuity conditions, the angle between the joints and direction of drilling and slope discontinuities) as well as all transportation costs (total cost of loading, hauling, and bulldozers work) in the 104 blocks of extractive mining of Angouran were surveyed. Regarding blasting pattern which is constant approximately in studied blocks, an equation was proposed to determine the relation of geotechnical parameters associated with the transportation costs. Ultimately by conducting a sensitivity analysis it was determined that uniaxial compressive strength of rock and difference of bench face dip and joint dip have the greatest impact on the quality of fragmentation and thus changes in the cost of transportation in Angouran mine

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI