مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی نساجی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

مطالعات سینتیکی و ترمودینامیکی رنگ های پراکنده مشتق شده از 4- آمینو 3- نیتروبنزآلدئید بر روی پارچه های پلی استر


عنوان لاتین

Kinetics and Thermodynamic Studies of Disperse Dyes Derived from 4-Amino-3- Nitrobenzaldehyde on Polyester fabrics

2016
3337
word
9
رایگان
عنوان فارسی

مکانیک ساختاری پارچه دوخته شده برای لباس و مواد کامپوزیتی


عنوان لاتین

Structural mechanics of knitted fabrics for apparel and composite materials

2002
2430
word
14
رایگان
عنوان فارسی

توسعه عملكرد ها و جهت گيريهاي بازار صادرات شركتي: اسناد و مدارك بر گرفته از اقتصاد پديداري التقاطي


عنوان لاتین

Development of firm export market oriented behavior: Evidence from an emerging economy

2013
1044
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI