مقالات ترجمه شده

مقاله isi ادبیات با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

از آسیب شناسی به نامرئی بودن: هویت سنی به عنوان یک ساختار فرهنگی در داستان خیالی خون آشام


عنوان لاتین

From pathology to invisibility: age identity as a cultural construct in vampire fiction

2014
4280
word
19
رایگان
عنوان فارسی

تاثیرات رسانه اجتماعی بر دانشجویان دانشکده


عنوان لاتین

The Effects of Social Media on College Students

2011
3893
word
4
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI