مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی معماری با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

تخمین ایمنی طراحی هندسی بر اساس اصطکاک جانبی لاستیک جاده


عنوان لاتین

Geometric design safety estimation based on tire–road side friction

2016
2667
word
22
رایگان
عنوان فارسی

تجربه ی روش های تدریس سنتی در آموزش طراحی معماری :«تکنیک تقلید»


عنوان لاتین

Experience of tradiational teaching methods in architectural design eduacation: “mimesis technique”

2012
2496
word
7
رایگان
عنوان فارسی

طراحی سازه ای نماهای دو پوسته به عنوان دستگاه های تعدیل کننده برای ساختمان های بلند


عنوان لاتین

Structural Design of Double Skin Facades as Damping Devices for Tall Buildings

2011
2110
word
10
رایگان
عنوان فارسی

متروی عمودی یعنی یک سیستم حمل و نقل درونی در آسمانخراش 1200 متری


عنوان لاتین

Vertical Subway, Namely, an Internal Transport System in 1200 m Tall Building

2016
2091
word
7
رایگان
عنوان فارسی

امکان سنجی استفاده بالقوه از کنده های مته در بتن


عنوان لاتین

Feasibility Study of the Potential Use of Drill Cuttings in Concrete

2015
1916
word
11
رایگان
عنوان فارسی

برنامه های آموزشی طراحی داخلی در طول دوره های تاریخی


عنوان لاتین

Interior design education programs during historical periods

2015
1904
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI