مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی معماری با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

آماده شدن برای آینده شهری


عنوان لاتین

Preparing for the urban future

2016
4265
word
6
رایگان
عنوان فارسی

یادگیری از محیط : ارزیابی و تجربه بر پایه علوم پرورشی وابسته به معماری


عنوان لاتین

Learning from the Environment: Evaluation Research and Experience Based Architectural Pedagogy

2006
4263
word
19
رایگان
عنوان فارسی

مطالعه تونل باد (پیچش) حاصل از گشتاورهای القایی باد در ساختمان های بلند L شکل


عنوان لاتین

Wind tunnel study of wind-induced torques on L-shaped tall buildings

2017
4111
word
23
رایگان
عنوان فارسی

نیاز و تجربه نقاشی با هوش. یک تحلیل از تمرین گرافیکی در رشته معماری


عنوان لاتین

The Need And Experience Of Drawing With Ingeniuty. An Analysis Of The Graphic Practice In Architectural Education

2015
4110
word
13
رایگان
عنوان فارسی

اهمیت هنر اسلامی در داخل مسجد


عنوان لاتین

The Importance of Islamic Art in Mosque Interior

2011
4109
word
6
رایگان
عنوان فارسی

آزادی در محدودیت‌ها: طراحی معماری با محوریت کاربر


عنوان لاتین

Freedom through constraints: User-oriented architectural design

2014
4108
word
20
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی راحتی باد عابر پیاده نزدیک ساختمان های بالارو (lift-up) با نسبت صفحه های مختلف و اصلاح هسته مرکزی


عنوان لاتین

Evaluation of pedestrian wind comfort near ‘lift-up’ buildings with different aspect ratios and central core modifications

2017
4107
word
24
رایگان
عنوان فارسی

سازه های شبکه مورب برای ساختمان های بلند مجتمع شکل


عنوان لاتین

Diagrid Structures for Complex-Shaped Tall Buildings

2011
3978
word
4
رایگان
عنوان فارسی

توسعه دمپرهای استیل چهار گوش برای مقاومت لرزه ای سازه های ساختمانی


عنوان لاتین

Development of box-shaped steel slit dampers for seismic retrofit of building structures

2017
3977
word
25
رایگان
عنوان فارسی

عوامل موثر بر عملکرد و فرم تصمیمات دانشجویان آتلیه طراحی معماری داخلی


عنوان لاتین

Factors influencing function and form decisions of interior architectural design studio students

2015
3881
word
15
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI