مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی معماری با ترجمه

دانلود مقاله معماری با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات معماری با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله معماری با ترجمه ، دانلود مقالات معماری با ترجمه ، مقاله معماری با ترجمه ، مقالات معماری با ترجمه ، ترجمه مقاله معماری و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Learning from Vernacular Architecture: Ecological Solutions in Traditional Erzurum Houses

2016
3697
word
29
رایگان

عنوان لاتین

A review on the application of Trombe wall system in buildings

2016
3459
word
33
رایگان

عنوان لاتین

Experimental and numerical performance analysis of a TC-Trombe wall

2017
3450
word
37
رایگان

عنوان لاتین

Energy and exergy analysis of different Trombe walls

2016
3449
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Revitalization of Historic Buildings as an Approach to Preserve Cultural and Historical Heritage

2015
3447
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Concept of Creativity and Innovation in Architectural Design Process

2015
3446
word
6
رایگان

عنوان لاتین

The Role of the Solar Light Quantity in the Architectural Forming of Buildings

2015
3226
word
8
رایگان

عنوان لاتین

The physical environment factors in preschools in terms of environmental psychology: a review

2012
3225
word
9
رایگان

عنوان لاتین

The impact of architectural education on children

2012
3224
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Interactive Design Work with Kindergarten Children: “Bird House” Digital Presentation and Practice

2013
3223
word
5
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI