مقالات ترجمه شده

تجزیه و تحلیل عملکرد تجربی و عددی یک دیوار ترومب-TC

عنوان فارسی

تجزیه و تحلیل عملکرد تجربی و عددی یک دیوار ترومب-TC


عنوان لاتین

Experimental and numerical performance analysis of a TC-Trombe wall

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3450
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 37
نام مجله Applied Energy
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مقاله کنونی یک سیستم کاربرد خورشیدی انرژی صفر جدید ترکیب کننده‌ی تکنولوژی کاتالیزوری با دیوار ترومب (دیوار ترمب-TC) را مطرح می‌کند، که می‌تواند پاکسازی هوای داخل و گرمای فضا را بصورت همزمان بصورت کاملا به حرکت درآمده توسط انرژی خورشیدی بدست آورد. یک آزمایش تمام روز برای بررسی عملکرد گرمایش هوا و عملکرد تنزل فرمالدئید دیوار ترمب-TC انجام شد. نتایج نشان دادند که بازده گرمایش هوای روزانه %3/41 بود. در آزمایشات ما، حجم کلی تولید شده از هوای تازه و مقدار تنزل فرمالدئید کلی توسط دیوار ترمب-TC به ترتیب (روز m2)/m3 2/249 و (روز m2)/mg 4/208 بودند. علاوه براین، یک تاثیر کمک کننده فوتوترموکاتالیتیک در فرآیند اکسیداسیون ترموکاتالیتیک به کارانداخته شده توسط نور خورشید در کاتالیزورهای MnOx-CeO2 وجود دارد. یک مدل عددی دینامیک برای پیش‌بینی ویژگی‌های حرارتی سیستم مطرح شد. براساس نتایج شبیه‌سازی، اثرات شدت تابش خورشیدی، دمای محیط و ضخامت لایه هوا برروی بازده حرارتی سیستم مورد بحث قرارگرفتند. علاوه براین، عملکرد صرفه‌جویی انرژی دیوار ترمب-TC در فصول گرم در هفای براساس مدل حرارتی سیستم محرز ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که انرژی صرفه‌جویی کل تا kW h/m2 4/97 می‌توانند بدست آیند. انرژی صرفه‌جویی برای گرم کردن فضا و کاهش فرمالدئید به ترتیب kW h/m2 3/64 و kW h/m2 1/33 بودند.

چکیده لاتین

The present paper proposes a novel zero-energy solar application system combining the thermal catalytic technology with Trombe wall (TC-Trombe wall), which could realize indoor air purification and space heating simultaneously fully driven by solar energy. A full-day experiment was conducted to study the air heating performance and formaldehyde degradation performance of TC-Trombe wall. Results showed that the daily air heating efficiency was 41.3%. In our experiments, the generated total volume of fresh air and total formaldehyde degradation amount by TC-Trombe wall were 249.2 m3/(m2 day) and 208.4 mg/(m2 day), respectively. In addition, a photothermocatalytic synergetic effect exists in the solar light driven thermocatalytic oxidation process over MnOx-CeO2 catalysts. A dynamic numerical model was developed to predict system thermal properties. Based on the simulation results, the effects of the solar radiation intensity, ambient temperature and air layer thickness on the system thermal efficiency were discussed. Furthermore, the energy saving performance of TCTrombe wall was evaluated in heating seasons in Hefei based the established system thermal model. Results showed that the total saving energy of up to 97.4 kW h/m2 could be obtained. The saving energy for space heating and formaldehyde degradation were 64.3 kW h/m2 and 33.1 kW h/m2, respectively.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI