مقالات ترجمه شده

مقاله isi جغرافیا با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

درمان به وسیله طراحی: ارزیابی برنامه ساخت بیمارستان بریتانیا


عنوان لاتین

Therapy by design: evaluating the UK hospital building program

2004
2040
word
22
رایگان
عنوان فارسی

مناسب بودن مکان و فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی: چگونه تجزیه و تحلیل GIS می تواند صرفه رقابتی صنعت قهوه جامائیکا را بهبود بخشد


عنوان لاتین

Site suitability and the analytic hierarchy process: How GIS analysis can improve the competitive advantage of the Jamaican coffee industry

2015
1283
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI