مقالات ترجمه شده

مقاله isi روانشناسی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

کاربرد روانپزشکی مثبت نگر در مراقبت های بهداشت روانی: بررسی سیستماتیک


عنوان لاتین

The Application of Positive Psychotherapy in Mental Health Care: A Systematic Review

2016
4290
word
21
رایگان
عنوان فارسی

حفاظت تطبیقی دیستانس برای خط جبران شده با ادوات فکتس سری و متصل به مزرعه بادی


عنوان لاتین

The use of the Bilingual Aphasia Test with a bilingual Mandarin–New Zealand English speaker with aphasia

2012
4245
word
16
رایگان
عنوان فارسی

درجه اجتماعی وابستگی در اختلال نگرانی اجتماعی


عنوان لاتین

Social rank and affiliation in social anxiety disorder

2011
4243
word
21
رایگان
عنوان فارسی

مفهوم خود و اضطراب اجتماعی : با درنظرگرفتن شخصیت


عنوان لاتین

Self-construal and social anxiety: Considering personality

2011
4240
word
10
رایگان
عنوان فارسی

زیرنوع های نشخوار فکری در ارتباط با مصرف مشکل زای مواد مخدر در نوجوانی


عنوان لاتین

Rumination subtypes in relation to problematic substance use in adolescence

2011
4238
word
10
رایگان
عنوان فارسی

شخصیت و خودآگاهی در افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم


عنوان لاتین

Personality and Self-Insight in Individuals with Autism Spectrum Disorder

2014
4236
word
26
رایگان
عنوان فارسی

شروع اختلالات روانپزشکی مادری بعد از تولد یک کودک با ناتوانی ذهنی: یک مطالعه گروهی بازنگرانه


عنوان لاتین

Onset of maternal psychiatric disorders after the birth of a child with intellectual disability: A retrospective cohort study

2015
4234
word
18
رایگان
عنوان فارسی

بررسی ارتباط بین سوءاستفاده احساسی در دوران کودکی و خصیصه های اختلال شخصیت مرزی: نقش مشکلات در تنظیم احساسات


عنوان لاتین

An examination of the relationship between childhood emotional abuse and borderline personality disorder features: The role of difficulties with emotion regulation

2015
4230
word
12
رایگان
عنوان فارسی

آیا انعطاف پذیری یک عامل محافظتی اعتیاد به اینترنت است؟


عنوان لاتین

Is resilience a protective factor of internet addiction?

2018
4228
word
8
رایگان
عنوان فارسی

حساسیت اخلاقی در روان رنجوری، وسواسی فکری–عملی و اختلال اضطراب فراگیر: نقش یادگیری معکوس


عنوان لاتین

Ethical sensitivity in obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder: The role of reversal learning

2013
4226
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI