مقالات ترجمه شده

مقاله isi روانشناسی با ترجمه

دانلود مقاله روانشناسی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات روانشناسی با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله روانشناسی با ترجمه ، دانلود مقالات روانشناسی با ترجمه ، مقاله روانشناسی با ترجمه ، مقالات روانشناسی با ترجمه ، ترجمه مقاله روانشناسی و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

An ergonomic garment design for elderly Turkish men

2004
4879
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Projecting sustainable living environment for an ageing society: The case of Hong Kong

2013
4874
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Psychopathy and accounting students’ attitudes towards unethical professional practices

2017
4844
word
33
رایگان

عنوان لاتین

Worry, emotion control, and anxiety control in older and young adults

2010
4728
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Two thirds of the age-based changes in fluid and crystallized intelligence, perceptual speed, and memory in adulthood are shared

2012
4727
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Fan the flame: trazodone-induced mania in a unipolar depressed patient with stable sertraline treatment

2017
4726
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Public speaking in front of an unreceptive audience increases implicit power motivation and its endocrine arousal signature

2015
4723
word
12
رایگان
عنوان فارسی شخصیت و کاربیماری

عنوان لاتین

Personality and Workaholism

2016
4722
word
30
رایگان

عنوان لاتین

On the psychological mechanism of ontogenetic development in the context of developmental and educational psychology

2016
4721
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Ethical and Legal Considerations When Counselling Children and Families

2015
4719
word
20
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI