مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی پزشکی با ترجمه

عنوان فارسی

کتابدارهای پزشکی بالینی: یک بیبلوگرافی تفسیر شده


عنوان لاتین

CLINICAL MEDICAL LIBRARIANS: AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY

2013
2151
word
23
رایگان
عنوان فارسی

مکانیسم های زیربنای عضلات اسکلتی در نارسایی قلبی انسان: تغییرات ایجاد شده در فیبرهای منفرد پروتئین میوزینو عملکرد آنها


عنوان لاتین

MECHANISMS UNDERLYING SKELETAL MUSCLE WEAKNESS IN HUMAN HEART FAILURE: ALTERATIONS IN SINGLE FIBER MYOSIN PROTEIN CONTENT AND FUNCTION

2009
2139
word
23
رایگان
عنوان فارسی

شیوه های صنعتی استفاده شده توسط کتابدارهای علمی بهداشت برای آموزش دادن شیوه مبتنی بر شواهد (EBP) : یک بازبینی سیستماتیک


عنوان لاتین

Instructional methods used by health sciences librarians to teach evidence-based practice (EBP): a systematic

2016
2125
word
17
رایگان
عنوان فارسی

زمان شروع به احیای قلبی-عروقی و اثر مدیریت دمای هدف در 33 ◦C و 36 ◦C


عنوان لاتین

Time to start of cardiopulmonary resuscitation and the effect of target temperature management at 33 ◦C and 36 ◦C

2016
2106
word
12
رایگان
عنوان فارسی

ارتباط بین شکایات استرس و روان تنی بین پرستاران در بیمارستان Tabarjal


عنوان لاتین

Relationship between Stress and Psychosomatic Complaints among Nurses in Tabarjal Hospital

2012
2073
word
14
رایگان
عنوان فارسی

طبقه بندی وابسته به ماموگرافی بر مبنای کاوش مشابه بلوک های تصویر


عنوان لاتین

ASSOCIATIVE CLASSIFICATION OF MAMMOGRAMS BASED ON PARALLEL MINING OF IMAGE BLOCKS

2012
2065
word
23
رایگان
عنوان فارسی

استراتژی هايی برای کشت باکتری های غير قابل کشت


عنوان لاتین

Strategies for culture of ‘unculturable’ bacteria

2010
2062
word
9
رایگان
عنوان فارسی

چشم انداز ایمنی مواد غذایی و بهداشت عمومی


عنوان لاتین

Viable but Nonculturable Bacteria: Food Safety and Public Health Perspective

2013
2061
word
8
رایگان
عنوان فارسی

نیازهای فیزیولوژیکی و نیمرخ فعالیت ها در طول مسابقه فوتسال با توجه به سطح رقابتی


عنوان لاتین

Physiological demands and activity profiles during futsal match play according to competitive level

2012
2060
word
19
رایگان
عنوان فارسی

مهندسی ژنوم با نوکلئاز های روی - انگشت


عنوان لاتین

Genome Engineering With Zinc-Finger Nucleases

2011
2033
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI