مقالات ترجمه شده

مقاله isi پزشکی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

مکانیسم انتشار دارو در مایسل های حساس به pH برای سیستم رهایی دارو به تومور هدف گیری شده: بررسی


عنوان لاتین

Mechanisms of drug release in pH-sensitive micelles for tumour targeted drug delivery system: A review

2018
2614
word
11
رایگان
عنوان فارسی

سازه های نانوفیبری پلیمری بسیار همسان: ساخت و کاربرد در مهندسی بافت


عنوان لاتین

Highly Aligned Polymer Nanofiber Structures: Fabrication and Applications in Tissue Engineering

2011
2603
word
29
رایگان
عنوان فارسی

اثر نانو ذرات ZnO موجود در آب ویون Zn2+ برروی آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss): ذخیره سازی بیوشیمی و آسیب شناسی بافتی و تغییرات زیاد ساختاری


عنوان لاتین

Effects of Waterborne ZnO Nanoparticles and Zn2+ Ions on the Gills of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss): Bioaccumulation, Histopathological and Ultrastructural Changes

2017
2600
word
11
رایگان
عنوان فارسی

بررسی اثر جهش های ژن HFE بر اضافه بار (سر بار) آهن در بیماران تالاسمی مصری


عنوان لاتین

Study of the effect of HFE gene mutations on iron overload in Egyptian thalassemia patients

2015
2599
word
7
رایگان
عنوان فارسی

بررسی آزواسپرمی


عنوان لاتین

Review of Azoospermia

2014
2598
word
11
رایگان
عنوان فارسی

تصویربرداری با وضوح بالا، با توان بالا توسط یک میکروسکوپ الکترونی روبشی چندپرتویی


عنوان لاتین

High-resolution, high-throughput imaging with a multibeam scanning electron microscope

2015
2594
word
9
رایگان
عنوان فارسی

ارتباط میان درگیری خانواده و سلامت روحی در میان بزرگسالان میانسال در ژاپن


عنوان لاتین

The association between involvement in family caregiving and mental health among middle-aged adults in Japan

2014
2586
word
25
رایگان
عنوان فارسی

کاهش فعالیت هیپوکامپ و آمیگدال پیش بینی کننده تحریف حافظه ناشی از تروما (آسیب) در PTSD مرتبط با جنگ


عنوان لاتین

Reduced hippocampal and amygdala activity predicts memory distortions for trauma reminders in combat-related PTSD

2011
2585
word
16
رایگان
عنوان فارسی

آینه، آینه، بر روی دیوار، کدامیک از همه مردانه تر است؟ سه گانه تاریک ، مردانگی و انتخاب جفت توسط زنان


عنوان لاتین

Mirror, mirror, on the wall, who is the most masculine of them all? The Dark Triad, masculinity, and women’s mate choice

2015
2582
word
10
رایگان
عنوان فارسی

موارد خاکستری خشونت علیه کودک: بررسی عوامل مرتبط با عدم اطمینان


عنوان لاتین

Gray cases of child abuse: Investigating factors associated with uncertainty

2016
2577
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI