مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی کامپیوتر با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

مدیریت پسماند با استفاده از اینترنت اشیا (IoT)


عنوان لاتین

Waste Management using Internet of Things (IoT)

2017
4336
word
9
رایگان
عنوان فارسی

به سوی طبقه بندی و مدل مهاجم برای پروتکل های مسیریابی امن


عنوان لاتین

Toward a Taxonomy and Attacker Model for Secure Routing Protocols

2017
4335
word
11
رایگان
عنوان فارسی

روش داده کلان برای جمع آوری و بررسی داده های ترافیکی در شبکه های بزرگ-مقیاس


عنوان لاتین

The Big Data approach to collecting and analyzing traffic data in large scale networks

2017
4334
word
10
رایگان
عنوان فارسی

خود همزمانی در چرخه وظیفه برنامه های کاربردی اینترنت اشیا IoT


عنوان لاتین

Self-Synchronization in Duty-cycled Internet of Things (IoT) Applications

2017
4333
word
26
رایگان
عنوان فارسی

چالش های امنیتی در IoT


عنوان لاتین

Security Challanges In IoT

2017
4332
word
9
رایگان
عنوان فارسی

امنیت و مدیریت در شبکه: امنیت مدیریت شبکه در مقابل مدیریت امنیت شبکه SNM در مقابل MNS


عنوان لاتین

Security and Management in Network: Security of Network Management versus Management of Network Security (SNM Vs MNS)

2017
4331
word
14
رایگان
عنوان فارسی

دستگاه های قابل اعتماد و ایمن در زمینه اینترنت اشیاء


عنوان لاتین

Security & Trusted Devices in the Context of Internet of Things (IoT)

2017
4330
word
17
رایگان
عنوان فارسی

گروه‌ های علاقه‌مندی مخفی (GISها) در شبکه‌ های اجتماعی با یک پیاده سازی پیاده‌ سازی در فیسبوک


عنوان لاتین

Secret Interest Groups (SIGs) in Social Networks with an Implementation on Facebook

2010
4329
word
16
رایگان
عنوان فارسی

یک معماری SDN-پایه برای خدمات اینترنت اشیای افقی


عنوان لاتین

A SDN-based Architecture for Horizontal Internet of Things Services

2016
4328
word
16
رایگان
عنوان فارسی

زمانبندی مبتنی بر پیش بینی احتمالات برای تاخیر ترافیک حساس در اینترنت اشیاء


عنوان لاتین

Probabilistic Prediction based Scheduling for Delay Sensitive Traffic in Internet of Things

2015
4327
word
15
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI