مقالات ترجمه شده

شبکه های سنسور بیسیم برای اب و هوای گلخانه ای و ارزیابی شرایط گیاه

عنوان فارسی

شبکه های سنسور بیسیم برای اب و هوای گلخانه ای و ارزیابی شرایط گیاه


عنوان لاتین

Wireless sensor networks for greenhouse climate and plant condition assessment

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 5070
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله b i o s y stems e n g i n e e r i n g
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ارزیابی محیطی توزیع شده خاص در سح گیاه را می توان برای ایجاد یک نمایش دقیق و مشروح از آب وهوا در گلخانه داخل مناطق مختلف استفاده کرد ناهمسانی آب و هوایی می تواند منجر به تفاوتهای زیادی از لحاظ نتیجه، بهره وری، ویژگیهای کمی و کیفی گیاهان و همچنین توسعه بیماریهای مختلف شود . این کار موارد زیر را ارائه می کند : 1- ارزیابی قابلیت اطمینان عملیاتی و دقت شبکه های سنسور بیسیم (WSN) و دقت در شرایط واقعی گلخانه 2) توسعه سیستم نارت توزیع شده با استفاده از یک WSN در گلخانه تجاری 3- تحلیل داده های توزیع شده جمع آوری شده فضایی برای بررسی موقعیت های مشکل ساز احتمالی برای رشد گیاهان که ناشی از ناهمسانی آب و هوایی داخل گلخانه است . یک WSN نمونه ابتدا برای بررسی تاثیرات شرایط آب و هوایی برای قابلیت اطمینان عملیاتی شبکه و ارزیابی عملکرد وقابلیت اجرای عملیات آن در گلخانه تجاری ایجاد شد . WSN ارتقا یافته پس از آن در گلخانه تجاری برای بررسی نوسان فضایی شرایط محیطی موجود نصب شد . تحلیل مبتنی بر ارزیابی WSN ، نوسان فضایی قابل توجهی را در دما و رطوبت با میانگین تفاوت تا 3.3 درجه و 9 درصد رطوبت و تعریق نسبی را نشان داده است و بالاترین نوسان در زمان روز در دوره تابستان روی داده است . شرایط وجود داشت که چگالش روی سطوح برگ و سایر موقعیتهای مشکل ساز مد نظر بود .

چکیده لاتین

Spatially distributed environmental measurements at plant level can be used to create a precise and detailed representation of the climate at various regions inside a greenhouse. Climatic heterogeneity can cause significant differences in terms of yield, productivity, quantitative and qualitative characteristics of the plants, as well as the development of various diseases. This work presents: i) the assessment of wireless sensor networks (WSNs) operation reliability and accuracy in actual greenhouse conditions, ii) the development of a distributed monitoring system using a WSN in a commercial greenhouse, and iii) the analysis of the collected spatially distributed data for the investigation of possible problematic situations for the growing plants caused by climatic heterogeneity inside the greenhouse. A prototype WSN was initially developed in order to investigate the effects of the environmental conditions to the operation reliability of the network and assess its performance and the feasibility of its operation in a commercial greenhouse. The enhanced WSN was then installed in a commercial greenhouse to investigate the spatial variation of the existing environmental conditions. Analysis based on WSN measurements showed significant spatial variability in temperature and humidity with average differences up to 3.3 C and 9% relative humidity and transpiration, with the greatest variability occurring during daytime in the summer period. There were conditions that favoured condensation on leaf surfaces and other problematic situations.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI