مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی آب با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

ارزیابی های اساسی از منابع آب طبیعی تحت چارچوب DPSIRE


عنوان لاتین

Sustainability assessment of regional water resources under the DPSIR framework

2016
2131
word
12
رایگان
عنوان فارسی

بررسی عددی ویژگیهای برآمدگی گرد یک توربین پمپی مبتنی بر مدل حفره سازی بهبود یافته


عنوان لاتین

Numerical investigation of the hump characteristic of a pump–turbine based on an improved cavitation model

2012
1455
word
15
رایگان
عنوان فارسی

مدل سازی نیاز به انرژی بیوراکتورهای غشایی بی هوازی و هوازی برای تصفیه فاضلاب


عنوان لاتین

Modelling the energy demands of aerobic and anaerobic membrane bioreactors for wastewater treatment

2011
1371
word
16
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی جامع تاثیرات آب و هوایی و سازگاری آب و هوایی در بخش انرژی


عنوان لاتین

Integrated assessment of climate impacts and adaptation in the

2014
1370
word
19
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI