مقالات ترجمه شده

مدل سازی قابلیت دسترسی به آب آبی و سبز در افریقا

عنوان فارسی

مدل سازی قابلیت دسترسی به آب آبی و سبز در افریقا


عنوان لاتین

Modeling blue and green water availability in Africa

مشخصات کلی

سال انتشار 2008
کد مقاله 3405
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

علی رغم آگاهی کلی از این امر که بسیاری از مردم و نواحی بزرگی در افریقا دچار کمبود تامین آب هستند، اطلاعات مفصل مکانی و زمانی به دست آمده در زمینه قابلیت دسترسی به آب شیرین و کمبود آب تاکنون اندک بوده‌اند. با به‌کار گیری یک مدل هیدرولوژیکی نیمه توزیعی SWAT (ابزار ارزیابی آب و خاک)، مولفه‌های آب شیرین که عبارتند از جریان آب آبی (به به عبارت دیگر، عملکرد آب به اضافه تغذیه سفره آب عمیق)، جریان آب سبز (یا به عبارت دیگر، تبخیر-تعرق واقعی)، و ذخیره آب سبز (یا به عبارت دیگر آب خاک) در یک سطح زیرحوضه آبریز با تفکیک ماهانه برای کل افریقا برآورد شدند. این مدل با استفاده از برنامه SUFI-2 (الگوریتم انطباق عدم قطعیت متوالی)، در ۲۰۷ ایستگاه آبدهی واسنجی و اعتبارسنجی شد، و عدم قطعیت‌های پیش بینی تعیین کمیت شدند. مدل ارائه شده و نتایج حاصل از آن را می‌توان در مطالعات پیشرفته مختلفی در زمینه تغییرات اقیلمی، امنیت آب و غذا، و تجارت آب مجازی مورد استفاده قرار داد. نتایج به دست آمده از این مدل به طور کلی خوب هستند، اگرچه در برخی از موارد با عدم قطعیت‌های پیش بینی بزرگی همراه هستند. با این وجود، این عدم قطعیت‌ها نشان دهنده دانش و آگاهی واقعی درباره فرایندهای مدل سازی شده هستند. تاثیر بررسی این عدم قطعیت‌های مبتنی بر مدل در مطالعات پیشرفته برای محاسبه شاخص‌های کمبود آب نشان داده شده‌اند.

چکیده لاتین

Despite the general awareness that in Africa many people and large areas are suffering from insufficient water supply, spatially and temporally detailed information on freshwater availability and water scarcity is so far rather limited. By applying a semidistributed hydrological model SWAT (Soil and Water Assessment Tool), the freshwater components blue water flow (i.e., water yield plus deep aquifer recharge), green water flow (i.e., actual evapotranspiration), and green water storage (i.e., soil water) were estimated at a subbasin level with monthly resolution for the whole of Africa. Using the program SUFI-2 (Sequential Uncertainty Fitting Algorithm), the model was calibrated and validated at 207 discharge stations, and prediction uncertainties were quantified. The presented model and its results could be used in various advanced studies on climate change, water and food security, and virtual water trade, among others. The model results are generally good albeit with large prediction uncertainties in some cases. These uncertainties, however, disclose the actual knowledge about the modeled processes. The effect of considering these model-based uncertainties in advanced studies is shown for the computation of water scarcity indicators.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI