مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی مکانیک با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

اندازه گیری زاویه لغزش جانبی بر اساس اطلاعات سنسور ترکیبی با استفاده از ANFIS یکپارچه و یک الگوریتم فیلتر کالمن (KALMAN)


عنوان لاتین

Vehicle sideslip angle measurement based on sensor data fusion using an integrated ANFIS and an Unscented Kalman Filter algorithm

2015
2679
word
22
رایگان
عنوان فارسی

اثر ضخامت چسب و میزان پر کننده بر روی عملکرد مکانیکی اتصالات تک لبه ای آلمینیومی که توسط چسب اپوکسی پر شده با پودر آلومینیوم پیوند داده شده اند


عنوان لاتین

Influence of adhesive thickness and filler content on the mechanical performance of aluminum single-lap joints bonded with aluminum powder filled epoxy adhesive

2008
2678
word
19
رایگان
عنوان فارسی

اثر ضخامت چسب بر روی مقاومت کششی و برشی چسب پلی آمید


عنوان لاتین

The effect of adhesive thickness on tensile and shear strength of polyimide adhesive

2012
2677
word
25
رایگان
عنوان فارسی

تأثیر ضخامت چسب بر یک گسیختگی - یک مدل مجانبی


عنوان لاتین

Influence of the adhesive thickness on a debonding – An asymptotic model

2013
2676
word
21
رایگان
عنوان فارسی

تحلیل تجربی و عددی ضریب انتقال حرارت همرفتی طبیعی پیکربندی پره نوع V


عنوان لاتین

Experimental and numerical analysis of natural convection heat transfer coefficient of V-type fin configurations†

2013
2675
word
18
رایگان
عنوان فارسی

اثر ضخامت چسب، نوع چسب و زاویه شیب بر خواص مکانیکی مفاصل چسبی اریب


عنوان لاتین

Effect of adhesive thickness, adhesive type and scarf angle on the mechanical properties of scarf adhesive joints

2013
2670
word
20
رایگان
عنوان فارسی

اثر ضخامت چسب بر روی خستگی و شکست اتصالات اپوکسی سخت شده - بخش 1: آزمایشات


عنوان لاتین

Effect of adhesive thickness on fatigue and fracture of toughened epoxy joints – Part I: Experiments

2011
2669
word
15
رایگان
عنوان فارسی

فعالیت نابجایی ها در فصل مشترک استحاله فاز مارتنزیت در فولاد ضد زنگ آستنیتی متاستاز: مطالعه در محل TEM


عنوان لاتین

Dislocation activities at the martensite phase transformation interface in metastable austenitic stainless steel: An in-situ TEM study

2017
2664
word
9
رایگان
عنوان فارسی

توسعه انرژی های تجدید پذیر در استرالیا و چین: مقایسه سیاست ها و وضعیت


عنوان لاتین

Development of renewable energy in Australia and China: A comparison of policies and status

2016
2503
word
17
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر تغییرات روند در تنش پسماند آلیاژ آلومینیوم 7049 T73 لیزرپین شده


عنوان لاتین

The effects of process variations on residual stress in laser peened 7049ÊT73 aluminum alloy

2002
2495
word
12
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI