مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی مکانیک با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

اندازه گیری ضریب انتقال حرارت جابه جایی ذره گازی در بستر پک شده (سیستم بسته) برای ذخیره انرژی دما بالا


عنوان لاتین

Fluid Science Measurements of the gas-particle convective heat transfer coefficient in a packed bed for high-temperature energy storage

2001
4259
word
15
رایگان
عنوان فارسی

مطالعه موردی درباره فواید بالقوه تکنولوژی ارتباطی V2V در امنیت آزادراهها


عنوان لاتین

A Case Study on Potential Benefits of V2V Communication Technology on Freeway Safety

2014
4257
word
11
رایگان
عنوان فارسی

انتخاب تأمین کننده (عرضه کننده) در صنعت خودرو : از طریق روش متوازن ترکیبی AHP فازی (کارت امتیازی متوازن)


عنوان لاتین

Supplier selection in automobile industry : A mixed balanced scorecard–fuzzy AHP approach

2016
4231
word
14
رایگان
عنوان فارسی

طرح کنترل تطبیقی مرجع مدل نامتمرکز برای سیستم های غیر خطی؛ کاربردهای آن در درمان سرطان


عنوان لاتین

Decentralized Model Reference Adaptive Control Design for Nonlinear Systems; Application to Cancer Treatment

2016
4204
word
19
رایگان
عنوان فارسی

فیلتر کالمن بهینه برای تخمین وضعیت UAV چهارموتوره


عنوان لاتین

Optimal Kalman Filter for state estimation of a quadrotor UAV

2015
4119
word
7
رایگان
عنوان فارسی

کنترل پیش بینی کننده برای مدیریت انرژی ساختمان I: مدلسازی انرژی و کنترل بهینه


عنوان لاتین

Model-Based Predictive Control for Building Energy Management I: Energy Modeling and Optimal Control

2016
4015
word
46
رایگان
عنوان فارسی

یک روش فیلتر تصویر براساس عملگر گرادیان مورفولوژیکی


عنوان لاتین

An Image Filtering Method Based on Morphological Gradient Operator

2017
4008
word
9
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی استحکام (مقاومت) و دوام بتن خود-التیام بخش مبتنی بر باكتریها


عنوان لاتین

Strength And Durabilityassessment Of Bacteria Based Self-Healing Concrete

2016
3985
word
7
رایگان
عنوان فارسی

بررسی تجربی و عددی در مورد انتخاب شکل دهنده های مناسب پالس برای آزمایش نمونه های بتونی توسط دستگاه تقسیم فشار نوار هاپکینسون


عنوان لاتین

Experimental and numerical study on choosing proper pulse shapers for testing concrete specimens by split Hopkinson pressure bar apparatus

2016
3979
word
19
رایگان
عنوان فارسی

تکنیک همگام سازی طیفی برای نظارت بر شرایط سلامت موتور القایی


عنوان لاتین

A Spectrum Synch Technique for Induction Motor Health Condition Monitoring

2015
3920
word
17
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI