مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی مکانیک با ترجمه

دانلود مقاله مکانیک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مکانیک با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مکانیک با ترجمه ، دانلود مقالات مکانیک با ترجمه ، مقاله مکانیک با ترجمه ، مقالات مکانیک با ترجمه ، ترجمه مقاله مکانیک و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Intelligent road adaptive suspension system design using an experts’ based hybrid genetic algorithm

2015
4953
word
32
رایگان

عنوان لاتین

Combustion Characteristics of a Boron-Fueled Solid Fuel Ramjet with Aft-Burner

1993
4952
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Boron Carbide Combustion in Solid-Fuel Ramjets Using Bypass Air. Part I : Experimental Investigation

1996
4951
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Heat transfer analysis of phase change process in a finned-tube thermal energy storage system using artificial neural network

2007
4867
word
28
رایگان

عنوان لاتین

An Industrial application of the continuum damage mechanics (CDM) model for predicting failure of AA6082 under HFQ® process

2017
4865
word
10
رایگان

عنوان لاتین

The role of hydrogen in zirconium alloy corrosion

2017
4816
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Corrosion defect assessment on pipes using limit analysis and notch fracture mechanics

2011
4755
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Thermal-stress analysis of beam loaded by 3 point bending

2016
4674
word
6
رایگان

عنوان لاتین

The importance of thermal radiation transfer in laminar diffusion flames at normal and microgravity

2011
4673
word
12
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI