مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی مکانیک با ترجمه

دانلود مقاله مکانیک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مکانیک با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مکانیک با ترجمه ، دانلود مقالات مکانیک با ترجمه ، مقاله مکانیک با ترجمه ، مقالات مکانیک با ترجمه ، ترجمه مقاله مکانیک و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Feature Knowledge Based Fault Detection of Induction Motors Through the Analysis of Stator Current Data

2016
3909
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Detection of broken rotor bars in induction motor using starting-current analysis and effects of loading

2006
3904
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Tool life and surface integrity when turning titanium aluminides with PCD tools under conventional wet cutting and cryogenic cooling

2015
3889
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Thermodynamic analysis of the absorption refrigeration system with geothermal energy: an experimental study

2000
3888
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Experimental investigation on the feasibility of dry and cryogenic machining as sustainable strategies when turning Ti6Al4V produced by Additive Manufacturing

2016
3885
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Hot Mix Asphalt With High RAP Content

2015
3774
word
7
رایگان

عنوان لاتین

A multi objective genetic algorithm for the facility layout problem based upon slicing structure encoding

2012
3760
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Lattice Boltzmann simulation of shear viscosity of suspensions containing porous particles

2017
3751
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Formation of new materials in the solid state by mechanical alloying

1995
3641
word
19
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI