مقالات ترجمه شده

شناسایی نوار شکسته ی روتور در موتور القایی با استفاده از تحلیل جریان آغازی و اثرات بار

عنوان فارسی

شناسایی نوار شکسته ی روتور در موتور القایی با استفاده از تحلیل جریان آغازی و اثرات بار


عنوان لاتین

Detection of broken rotor bars in induction motor using starting-current analysis and effects of loading

مشخصات کلی

سال انتشار 2006
کد مقاله 3904
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

شناسایی خطاهای نوار شکسته ی روتور براساس تکنیک های معمول تحلیل حالت پایدار، مانند تبدیل سریع فوریه (FFT)، معلوم شده است که وابستگی زیادی به شرایط بار موتور القایی دارد. در بار سبک، تشخیص روتورهای سالم از معیوب سخت می باشد چرا که مشخصه ی فرکانس های خطای نوار شکسته ی روتور در جریان استاتور بسیار به مولفه ی فرکانس پایه نزدیک بوده و دامنه های آن ها برای مقایسه بسیار کوچک می باشند. در نتیجه، شناسایی خطاهای نوار شکسته ی روتور و دسته بندی شدت خطا تحت بار سبک بسیار سخت می باشد. برای غلبه بر این مسئله، تحلیل پوش شکل موج جریان آغازی گذرا با استفاده از تبدیل موجک مورد بررسی قرار گرفته است. از جداسازی پوش برای حذف مولفه فرکانس پایه ی شدید استفاده شده است، اگر این مولفه حذف نشود باعث نامعلوم بودن تفاوت های مشخصه ای بین موتور سالم و موتور معیوبی که دارای روتور نوار-شکسته می باشد، می شود. نتایج تبدیل موجک جهت توسعه ی یک پارامتر نرمالیزه شده به نام شاخص موجک که نسبت به حضور خطاهای نوار شکسته ی روتور حساس است، پردازش شده اند. این نتایج با استفاده از تست هایی بر روی ماشین های دارای تعداد مختلف نوار شکسته و همچنین نوارهایی که بخشی از آن ها شکسته است، در دامنه ی وسیع شرایط بار تأیید شده اند. اثرات موقعیت اولیه ی روتور و عدم تعادل بار نیز مورد بررسی واقع شده اند.

چکیده لاتین

The detection of broken-rotor-bar faults based on common steady-state-analysis techniques, such as the fast Fourier transform (FFT), is known to be significantly dependent on the loading conditions of the induction motor. At light load, it is difficult to distinguish between healthy and faulty rotors because the characteristic broken-rotor-bar fault frequencies in the stator current are very close to the fundamental-frequency component and their amplitudes are small in comparison. As a result, detection of broken bar faults and classification of the fault severity under light load is very difficult. To overcome this problem, the analysis of the envelope of the transient starting-current waveform using the wavelet-transform has been investigated. The envelope extraction is used to remove the strong fundamental-frequency component, which would otherwise overshadow the characteristic differences between a healthy motor and a faulty motor with broken rotor bars. The wavelet-transform results are processed to develop a normalised parameter called the ‘wavelet indicator’ which is sensitive to the presence of broken-rotor-bar faults. The results are verified using tests on machines with a varying number of broken bars, as well as partially broken rotor bars, over a wide range of loading conditions. The effects of initial rotor position and supply imbalance are also investigated.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI