مقالات ترجمه شده

مقاله isi منابع طبیعی با ترجمه

دانلود مقاله منابع طبیعی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات منابع طبیعی با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله منابع طبیعی با ترجمه ، دانلود مقالات منابع طبیعی با ترجمه ، مقاله منابع طبیعی با ترجمه ، مقالات منابع طبیعی با ترجمه ، ترجمه مقاله منابع طبیعی و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Reduction in the environmental impact of waste discharged by fish farms through feed and feeding

2011
4339
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Estimating uplift capacity of suction caissons in soft clay: A hybrid computational approach based on model tree and GP

2017
4267
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Soil Nitrogen Accumulation in Different Ages of Vegetable Greenhouses

2011
4033
word
3
رایگان

عنوان لاتین

Exploring potentials and constraints of low-cost drip irrigation with saline water in sub-Saharan Africa

2004
3059
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Improving the baking quality of bread wheat by genomic selection in early generations

2018
2607
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Conserving desert biodiversity through ecotourism

2015
2487
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Climate change impacts and farm-level adaptation: Economic analysis of a mixed cropping–livestock system

2017
2219
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Full-cost accounting of coastal disasters in the United States: Implications for planning and preparedness

2007
1676
word
20
رایگان

عنوان لاتین

The knowns, known unknowns and unknowns of sequestration of soil organic carbon

2013
1623
word
28
رایگان

عنوان لاتین

STUDY OF AQUATIC MEDICINAL PLANTS OF HAZARIBAG DISTRICT OF JHARKHAND, INDIA

2012
1220
word
8
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI