مقالات ترجمه شده

حسابداری هزینه کل حوادث ساحلی در ایالات متحده: کاربردها برای برنامه ریزی و آمادگی

عنوان فارسی

حسابداری هزینه کل حوادث ساحلی در ایالات متحده: کاربردها برای برنامه ریزی و آمادگی


عنوان لاتین

Full-cost accounting of coastal disasters in the United States: Implications for planning and preparedness

مشخصات کلی

سال انتشار 2007
کد مقاله 1676
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 20
نام مجله ECOLOGICAL ECONOMICS
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

به این دلیل که حوادث ساحلی تکرار و هزینه بیشتری یافته اند، یک ارزیابی کلی هزینه ها اهمیت پیدا کرده است. این مقاله با هدف مشخص کردن هزینه های حوادث ساحلی برای انسان، اجتماع، سرمایه های ساخت و طبیعی و خدمات مرتبط با آنها ارائه می شود که در محل وقوع حادثه و در نواحی و کشورهایی که نسبت به بهبود و بازیابی واکنش نشان می دهند اتفاق می افتد. شدت فضایی و زمانی و مقیاس هزینه ها به صورت متفاوتی بر حسب حسابداری هزینه و یک روش جامع مد نظر قرار می گیرد که حسابداری هزینه کل نامیده می شود. تفاوت بین این روشها با استفاده از طوفان کاترینا (2005) به عنوان یک بررسی موردی نشان داده می شود، هر چند ما تلاش نمی کنیم یک حسابداری هزینه کل در مورد این حادثه واقعی داشته باشیم. ما بررسی می کنیم چطور برنامه ریزی و امادگی برای حادثه می تواند هزینه ها را در زمانی کمتر کند که هزینه کل حادثه محاسبه شده باشد. یک حسابداری هزینه کل از حوادث ساحلی امکان مقایسه بهتر و دقیقتر راهکارها برای توسعه بعد از حادثه را ممکن می سازد. تحلیل اولیه این مقاله نشان می دهد که توسعه مداوم جمعیت در کنار حفظ امکانات کنونی در نواحی خاص ساحلی، نمی تواند به نفع کشور باشد. در این روش، حسابداری هزینه کل می تواند به کاهش آسیب پذیری در حوادث اینده کمک کند.

چکیده لاتین

As coastal disasters become more frequent and costly, a full assessment of costs becomes more important. This paper aims to identify costs of coastal disasters to human, social, built and natural capital and their associated services at the local site of a disaster and in the regions and nations that respond for relief and recovery. The spatial and temporal magnitude and scale of costs is captured differently in typical cost accounting and a more comprehensive approach, full-cost accounting. The difference between these approaches will be demonstrated using Hurricane Katrina (2005) as a case study, though we do not attempt to perform a full-cost accounting of this actual event. We examine how disaster planning and preparedness becomes more cost effective when the full cost of disasters is calculated. A full-cost accounting of coastal disasters sets the stage for rigorous comparisons of strategies for post-disaster development. The rudimentary analysis of this paper indicates that continued population development as well as the maintenance of current settlements in particular regions along the coasts may not be in the national interest. In this way, full-cost accounting could help reduce vulnerability to future disasters

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI