مقالات ترجمه شده

مقاله isi کشاورزی با ترجمه

دانلود مقاله کشاورزی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کشاورزی با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله کشاورزی با ترجمه ، دانلود مقالات کشاورزی با ترجمه ، مقاله کشاورزی با ترجمه ، مقالات کشاورزی با ترجمه ، ترجمه مقاله کشاورزی و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Wireless sensor networks for greenhouse climate and plant condition assessment

2017
5070
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Precision Agriculture for Greenhouses Using a Wireless Sensor Network

2017
5062
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Influence of Gibberellic Acid on Carrot Growth and Severity of Alternaria Leaf Blight

2000
4957
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Food Safety Management in Developing Countries

2000
4956
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Evaluation of Participation and Poverty Levels of National FADAMA III Development Project Rural Farm Women in Gombe State, Nigeria

2015
4955
word
11
رایگان

عنوان لاتین

ROOT MORPHOLOGY AND NUTRIENT UPTAKE KINETICS BY AUSTRALIAN CEDAR CLONES

2016
4934
word
13
رایگان

عنوان لاتین

GM Crops, Organic Agriculture and Breeding for Sustainability

2014
4813
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Fertilizer effects on biological efficiency of maize-leaf amaranth intercropping systems

2013
4812
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Evaluation of Pedotransfer Functions for Predicting the Soil Moisture Retention Curve

2001
4811
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Effect of Postharvest Treatments and Storage Conditions on Quality Parameters of Carrots

2013
4607
word
9
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI