مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی کشاورزی با ترجمه

عنوان فارسی

ارزیابی های اساسی از منابع آب طبیعی تحت چارچوب DPSIRE


عنوان لاتین

Sustainability assessment of regional water resources under the DPSIR framework

2016
2131
word
12
رایگان
عنوان فارسی

واکسن گیاهی تراریخته: پیشرفت های مهم در زمینه درمان دارویی سیستم ایمنی


عنوان لاتین

Transgenic Plant Vaccine: A Breakthrough in Immunopharmacothera-peutics

2012
2114
word
17
رایگان
عنوان فارسی

کانال های کوتاه: یک استراتژی نام تجاری برای پیانا دل سله


عنوان لاتین

Short channels: a brand strategy for the Piana del Sele

2016
2093
word
9
رایگان
عنوان فارسی

اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مرزعه ای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe


عنوان لاتین

Chlorosis correction and agronomic biofortification in field peas through foliar application of iron fertilizers under Fe deficiency

2016
2017
word
9
رایگان
عنوان فارسی

پیشرفت های اخیر در نقش کمپلکس طویل کننده در فیزیولوژی گیاهی و اصلاح tRNA: یک مرور


عنوان لاتین

Recent Advances in the Role of the Elongator Complex in Plant Physiology and tRNA Modification: A Review

2014
2016
word
18
رایگان
عنوان فارسی

مواد بیو نانوکامپوزیت برای کاربردهای بسته بندی مواد غذایی: انواع بتونه در اندازه بیوپلیمر و نانو


عنوان لاتین

Bio-nanocomposite Materials for Food Packaging Applications: Types of Biopolymer and Nano-sized Filler

2014
2013
word
12
رایگان
عنوان فارسی

نقش واسطه های مدیریت استراتژیک عرضه بر عملکرد


عنوان لاتین

Mediating Role of Strategic Supply Management On Performance

2015
1913
word
8
رایگان
عنوان فارسی

آیا مونوترپن آزاد شده از گیاهان گل مینا (بابونه گاوی) موجود در هوا باعث ایجاد درماتیت کمپوزیته می شود؟


عنوان لاتین

Do monoterpenes released from feverfew (Tanacetum parthenium) plants cause airborne Compositae dermatitis?

2002
1902
word
8
رایگان
عنوان فارسی

به سمت ایجاد یک ژن کارآمد و همه کاره هدفمند سیستمی در گیاهان عالی


عنوان لاتین

Toward establishing an efficient and versatile gene targeting system in higher plants

2014
1702
word
10
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر پرورش بر تجمع ماده خشک و جزبندی در گندم نان اسپانیایی در طول قرن بیستم


عنوان لاتین

Breeding effects on dry matter accumulation and partitioning in Spanish bread wheat during the 20th century

2015
1694
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI