مقالات ترجمه شده

مقاله isi کشاورزی با ترجمه

دانلود مقاله کشاورزی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کشاورزی با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله کشاورزی با ترجمه ، دانلود مقالات کشاورزی با ترجمه ، مقاله کشاورزی با ترجمه ، مقالات کشاورزی با ترجمه ، ترجمه مقاله کشاورزی و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

The effect of technical replicate (repeats) on Nix Pro Color Sensor™ measurement precision for meat: A case-study on aged beef colour stability

2018
2853
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Anti-Nutritional Factors & Its Roles in Animal Nutrition

2016
2852
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Temperate fruit tree rootstock propagation

1995
2485
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Nano-pesticides - A recent approach for pest control

2012
2483
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Falling water tables in a sloping/nonsloping aquifer under various initial water table profiles

2006
2479
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Breeding rootstocks for tree fruit crops

1995
2477
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Climate change impacts and farm-level adaptation: Economic analysis of a mixed cropping–livestock system

2017
2219
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Sustainability assessment of regional water resources under the DPSIR framework

2016
2131
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Transgenic Plant Vaccine: A Breakthrough in Immunopharmacothera-peutics

2012
2114
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Short channels: a brand strategy for the Piana del Sele

2016
2093
word
9
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI