مقالات ترجمه شده

ارزیابی های اساسی از منابع آب طبیعی تحت چارچوب DPSIRE

عنوان فارسی

ارزیابی های اساسی از منابع آب طبیعی تحت چارچوب DPSIRE


عنوان لاتین

Sustainability assessment of regional water resources under the DPSIR framework

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2131
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Journal of Hydrology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

آب تازه یک منبع اساسی و کمیاب در هر دو سیستم های طبیعی و اجتماعی اقتصادی ست. افزایش جمعیت های تلفیق شده با یک نیاز روز افزون برای منابع آبی موجب شده که ذخیره آب به طور جهانی در آید. استراتژی های فعلی مدیریت آب نمی تواند اساسی و قابل اهمیت باشد و فعالیتی جامع و فراگیر باید برای حداقل رساندن کمبود ذخیره آب صورت گیرد. مدیریت مناسب منابع آبی اساسی و مهم است زیرا این امر به انجام موضوعات محیطی ، اقتصادی و اجتماعی در تمام مراحل مدیریت منابع آبی ، اطمینان می بخشد. این مقاله شاخص هایی را برای ارزیابی مناسب بهره وری از آب بر مبنای مدل (پاسخ) response-(تاثیر)impact-(وضعیت)Status-(فشار)Pressure-(هدایت)Drive (DPSIR) در اختیار می گذارد که پایه و اساس آن روش (AHP) روند سلسله مراتب آنالیز بوده و یک ارزیابی جامعی را برای تغییرات مناسب سیستم منابع آبی در شهر Bayannur به عمل می آورد که از این شاخص ها استفاده می کند. نتایج نشان می دهند که یک افزایشی در هدایت نیروی مصرفی آب محلی وجود دارد بدلیل تغییراتی که در توسعه ی اقتصادی و اجتماعی بوجود آمده و تغییراتی که در ساختار مصرفی ساکنان شهر ایجاد شده است. فشار بر سیستم آبی افزایش یافته ، تا جاییکه وضعیت منابع آبی در طی دوره مطالعات ما به طور ممتد رو به کاهش بوده به دلیل افزایشی که در درایو شاخص ها بوجود آمده است. دولت محلی یک سری از سنجش های پاسخگو را برای کمک به کاهش منابع آبی و سبک کردن تاثیرات منفی افزایش تقاضا کنندگان پذیرفته است. سنجش های پاسخگو تاثیرات مصرف آب را در یک مضمون بیشتر افزایش داده، اما گسترش تقاضاها در مقیاس بزرگ یک تاثیر محدود کننده ایی را دوباره بوجود می آورد که به «تناقص جونز» معروف است. هم زمان افزایش انتشار آلاینده های صنعتی و کشاورزی فشار زیادی بر محیط مناع آبی منطقه وارد آورده که موجب کاهش تناسب منابع اصلی آب شده است. تغییر فاکتورهای کوتاه مدت و میانگین، مانند الگوی اقتصادی منطقه، سطوح تکنیکی و عملکردهای بهره وری از آب می تواند به استفاده مناسب از منابع آب منطقه کمک کند.

چکیده لاتین

Fresh water is a scarce and critical resource in both natural and socioeconomic systems. Increasing populations combined with an increasing demand for water resources have led to water shortages worldwide. Current water management strategies may not be sustainable, and comprehensive action should be taken to minimize the water budget deficit. Sustainable water resources management is essential because it ensures the integration of social, economic, and environmental issues into all stages of water resources management. This paper establishes the indicators to evaluate the sustainability of water utilization based on the Drive-Pressure-Status-Impact-Response (DPSIR) model. Based on the analytic hierarchy process (AHP) method, a comprehensive assessment of changes to the sustainability of the water resource system in the city of Bayannur was conducted using these indicators. The results indicate that there is an increase in the driving force of local water consumption due to changes in society, economic development, and the consumption structure of residents. The pressure on the water system increased, whereas the status of the water resources continued to decrease over the study period due to the increasing drive indicators. The local government adopted a series of response measures to relieve the decreasing water resources and alleviate the negative effects of the increasing driver in demand. The response measures improved the efficiency of water usage to a large extent, but the large-scale expansion in demands brought a rebounding effect, known as ‘‘Jevons paradox” At the same time, the increasing emissions of industrial and agriculture pollutants brought huge pressures to the regional water resources environment, which caused a decrease in the sustainability of regional water resources. Changing medium and short-term factors, such as regional economic pattern, technological levels, and water utilization practices, can contribute to the sustainable utilization of regional water resources

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI