مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی هسته ای با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

مانع - نزديک همجوشی هسته سنگین: کوپلینگ کانال ها


عنوان لاتین

Near-Barrier Fusion of Heavy Nuclei: Coupling of Channels

2004
2038
word
22
رایگان
عنوان فارسی

بخش اطلاعات تریتیوم


عنوان لاتین

Tritium Information Section

2008
2037
word
7
رایگان
عنوان فارسی

تریتیوم، محدودیت های حفاظت در برابر تشعشع، و استانداردهای آب آشامیدنی


عنوان لاتین

Tritium, Radiation Protection Limits, and Drinking Water Standards

2016
2036
word
7
رایگان
عنوان فارسی

بررسی تجربی گرمایش متقارن و نامتقارن لوله ی فشار تحت شرایط حادثه برای PHWR هند


عنوان لاتین

Experimental investigation of symmetric and asymmetric heating of pressure tube under accident conditions for Indian PHWR

2013
1778
word
17
رایگان
عنوان فارسی

آزمون‌های مدل‌ مقیاس روتور برای واحد تبدیل قدرت GT-MHR


عنوان لاتین

Rotor scale model tests for power conversion unit of GT-MHR

2012
1730
word
11
رایگان
عنوان فارسی

یک مطالعه عددی از جریان و ویژگی های اختلاط در درون ساختار دودکش مانند یک راکتور تحقیقاتی نوع مخزنی


عنوان لاتین

A numerical study of flow and mixing characteristics inside the chimney structure of a pool type research reactor

2013
1295
word
15
رایگان
عنوان فارسی

پاسخ دینامیکی یک دال بتنی مسلح تحت بار انفجار هوا


عنوان لاتین

Dynamic response of a reinforced concrete slab subjected to air blast load

2011
1184
word
18
رایگان
عنوان فارسی

تحلیل یکپارچگی سطح فلز دوپلکس با طراحی دیدگاه تجربی


عنوان لاتین

Surface integrity analysis of duplex steel by design of experiment approach

2014
1025
word
9
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI