مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی علوم اجتماعی با ترجمه

عنوان فارسی

شیوه های سرمایه گذاری برای رهبری، خصوصیات رفتاری و صلاحیت مدیریتی مدیران موفق پروژه ها در کشور یونان


عنوان لاتین

Investigating Leadership Styles, Behavioural and Managerial Competency Profiles of Successful Project Managers in Greece

2013
2145
word
10
رایگان
عنوان فارسی

روش تحقیق، مثلث سازی به عنوان ابزار اجتماعی


عنوان لاتین

'Triangulation' Research Method as the Tool of Social Science Research

2012
2121
word
11
رایگان
عنوان فارسی

استراتژی تحت عدم اطمینان: شواهد تجربی از شرکت های سوئدی فعال در روسیه


عنوان لاتین

Strategy under Uncertainty: Empirical Evidence from Swedish Companies Operating in Russia

2016
2090
word
16
رایگان
عنوان فارسی

نیازهای سالخوردگان و پشتیبانی دریافت شده


عنوان لاتین

Elderly Needs and Support Received

2010
2083
word
19
رایگان
عنوان فارسی

یکپارچه سازی توسعه ای نظری و اسلوب شناسی: استفاده از مشتقات در تغییر ماهرانۀ نظریات، مدل ها و تاثیرات


عنوان لاتین

Integrating Developmental Theory and Methodology: Using Derivatives to Articulate Change Theories, Models, and Inferences

2015
2077
word
33
رایگان
عنوان فارسی

برنامه ریزی برای تساوی عدالت حمل و نقل در مناطق کوچک: به سوی ارزیابی عملکرد معنی دار


عنوان لاتین

Planning for transportation equity in small regions: Towards meaningful performance assessment

2016
2074
word
23
رایگان
عنوان فارسی

قابلیت های پویا در مدیریت زنجیره ی تامین


عنوان لاتین

Dynamic Capabilities in Supply Chain Management

2015
2041
word
7
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر ترک خدمت کارمندان


عنوان لاتین

The impact of human resource management practices on employee turnover

2014
2023
word
5
رایگان
عنوان فارسی

تجزیه و تحلیل ایمنی رانندگی تقاطع بین ورودی های مسکونی و جاده های شهری


عنوان لاتین

Traffic safety analysis of intersections between the residential entrance and urban road

2013
2011
word
10
رایگان
عنوان فارسی

کمک های اولیه، سیاست آموزش و پرورش و توسعه


عنوان لاتین

Aid, education policy, and development

2015
2007
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI