مقالات ترجمه شده

مقاله isi علوم اجتماعی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

کاربرد روانپزشکی مثبت نگر در مراقبت های بهداشت روانی: بررسی سیستماتیک


عنوان لاتین

The Application of Positive Psychotherapy in Mental Health Care: A Systematic Review

2016
4290
word
21
رایگان
عنوان فارسی

کار به عنوان جامعه: روایت‌های همبستگی و کار گروهی در محیط کار معاصر، چه کسی صاحب آن‌ها است؟


عنوان لاتین

Work as Community: Narratives of Solidarity and Teamwork in the Contemporary Workplace, Who Owns Them?

2009
4282
word
13
رایگان
عنوان فارسی

ویژگیهای خاص ورشکستگی شرکتهای مجارستان در صنایع غذایی


عنوان لاتین

The speciality of bankruptcy of Hungarian companies in food industry

2015
4241
word
10
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر برنامه آموزشی مستمر در اصلاح درک شده در کیفیت بهداشتی ارائه شده توسط متخصصان بهداشت


عنوان لاتین

The impact of a continuing training program on the perceived improvement in quality of health care delivered by health care professionals

2018
4233
word
11
رایگان
عنوان فارسی

درباره ی تداوم برنامه ی آموزش ریاضیات در مدارس ابتدایی و راهنمایی


عنوان لاتین

On the Continuity Mathematics Curriculum between Primary and Secondary School

2015
4232
word
19
رایگان
عنوان فارسی

تعیین‌کننده‌ های بیماری روانی بدنامی در نوجوانان مرخص‌ شده از بیمارستان روانی


عنوان لاتین

Determinants of mental illness stigma for adolescents discharged from psychiatric hospitalization

2014
4222
word
19
رایگان
عنوان فارسی

مروری بر مشخصه های محیطی که بر فعالیت های فیزیکی کودکان در مسکن های ارزان قیمت تاثیر می گذارند


عنوان لاتین

A Review on Environmental Characteristic that Influence Children Physical Activities in Low Cost Housing

2016
4201
word
15
رایگان
عنوان فارسی

آزادی مذهبی، قانون اساسی مالزی و اسلام: یک تحلیل انتقادی


عنوان لاتین

Religious Freedom, The Malaysian Constitution and Islam: A Critical Analysis

2016
4094
word
20
رایگان
عنوان فارسی

دیدگاه‌ها درباره افزایش آموزش عملی بین‌المللی دانش آموزان در برنامه‌های آموزشی بهداشتی و اجتماعی - یک مطالعه توصیفی کیفی


عنوان لاتین

Perspectives on enhancing international practical training of students in health and social care study programs — A qualitative descriptive case study

2017
4088
word
10
رایگان
عنوان فارسی

اثرات روانی مدیریت استرس بر روی زنان بعد از طلاق


عنوان لاتین

Effectiveness of Stress Management on Mental Health of Divorced Women

2013
4056
word
6
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI