مقالات ترجمه شده

مقاله isi علوم اجتماعی با ترجمه

دانلود مقاله علوم اجتماعی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات علوم اجتماعی با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله علوم اجتماعی با ترجمه ، دانلود مقالات علوم اجتماعی با ترجمه ، مقاله علوم اجتماعی با ترجمه ، مقالات علوم اجتماعی با ترجمه ، ترجمه مقاله علوم اجتماعی و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

The functionality of IMF programs in economics

2014
1113
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Modelling the influence of integrated marketing communication on consumer behaviour: an approach based on hierarchy of effects concept

2012
1098
word
11
رایگان

عنوان لاتین

A Study of the Relationship between Organizational Culture and Job Involvement: The Moderating Role of Psychological Conditions of Meaningfulness and Safety

2014
1094
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Preservice teachers’ performances at mathematical modeling process and views on mathematical modeling

2010
1080
word
5
رایگان

عنوان لاتین

The influence of applying green marketing mix by chemical industries companies in three Arab States in West Asia on consumer's mental image

2011
1039
word
10
رایگان

عنوان لاتین

What Women Bring to the Exercise of Leadership

2011
1035
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Project Portfolio Selection in Public Administration Using Fuzzy Logic

2013
1023
word
8
رایگان

عنوان لاتین

An examination to effects of Gender Differences on the Corporate Social Responsibility (CSR)

2014
1022
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Policy making 2.0: From theory to practice

2013
1003
word
31
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI